ChemLog TT

logo_chemlogtt_a4_cmyk

W latach 2012-2014 Polska Izba Przemysłu Chemicznego przystąpiła do unijnego projektu ChemLog T&T realizowanego ze środków Europejskiego Programu dla Europy Centralnej. W projekcie ChemLog T&T uczestniczyły różne podmioty z krajów Europy Centralnej – Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, które reprezentowały regionalne władze publiczne (takie jak ministerstwa spraw gospodarczych czy transportu lub agencje rozwoju regionalnego), organizacje badawczo-rozwojowe oraz branżowe chemiczne grupy interesantów biznesowych (Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego).
Głównym celem projektu ChemLog T&T był poprawa dostępności terytorialnej oraz bezpieczeństwa transportu i logistyki chemicznej w Europie Centralnej, dzięki możliwościom jakie dają technologie informatyczno-komunikacyjne.
Zgodnie z założeniami programowymi, w ramach ChemLog T&T analizowane były możliwości związane ze stosowaniem systemów T&T w logistyce chemicznej i ich realny wpływ na poziom bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych. Wyniki projektu oraz opracowane w ramach niego wnioski i rekomendacje w zakresie rozwiązań T&T w logistyce chemicznej (w szczególności w transporcie intermodalnym) mają prowadzić do budowy skutecznej europejskiej platformy informatycznej do śledzenia i monitoringu, która zapewni informacje o bieżącej lokalizacji transportowanych towarów i ich statusów w czasie rzeczywistym dla całej sieci transportu.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadziła swój Projekt Pilotażowy we współpracy z Niemieckim Partnerem ChemLog T&T – isw Institute for Structural Policy and Economic Development (Sachsen-Anhalt). Wspólny polsko-niemiecki test kilku urządzeń i rozwiązań T&T przeprowadzono pomiędzy 26 marca a 17 czerwca 2014. Transport testowy monitorowanego kontenera rozpoczął się w Niemczech (Schmachtendorf), skąd kontener został przetransportowany przez Holandię do Wielkiej Brytanii, gdzie został napełniony towarem (płynny ładunek chemiczny). Z Wielkiej Brytanii transport realizowany był przez Holandię, Niemcy, Austrię i Węgry do docelowego miejsca na Ukrainie (Chortomlyk). Droga powrotna prowadziła również przez Węgry, Austrię i Niemcy. Zakończyła się w Holandii (Rotterdam), gdzie testy zakończono a testowane urządzenia monitorujące zostały zdemontowane. Całkowita trasa przewozu wyniosła ponad 9 000 km, z czego 8.265 km – zrealizowano transportem kolejowym, 717 km – morskim i 47 km – samochodowym.
 
Rys.1. Graficzna prezentacja przebiegu trasy polsko-niemieckiego testu, wygenerowana w systemie QGUAR OTM

Rys.1. Graficzna prezentacja przebiegu trasy polsko-niemieckiego testu, wygenerowana w systemie QGUAR OTM

Łącznie w polsko-niemieckim Projekcie Pilotażowym przetestowano 5 różnych systemów. Polska Izba Przemysłu Chemicznego testowała rozwiązanie QGUAR OTM i urządzenie lokalizacyjne KORMORAN, dostarczone w ramach zawartej w lutym b.r. umowy między PIPC a krajowym dostawcą systemu T&T, firmą Quantum Software z Krakowa.
 Rys.2. Zamontowane na śledzonym kontenerze urządzenie lokalizacyjne KORMORAN, testowane przez PIPCh w ramach umowy zawartej z Quantum Software z Krakowa

Rys.2. Zamontowane na śledzonym kontenerze urządzenie lokalizacyjne KORMORAN, testowane przez PIPCh w ramach umowy zawartej z Quantum Software z Krakowa

 

W trakcie testów przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz innych zagranicznych partnerów uczestniczących w programie ChemLog T&T mieli bezpośredni dostęp do internetowej aplikacji QGUAR OTM, w której na bieżąco na mapie można było śledzić stan oraz lokalizację nadzorowanego kontenera.
Przygotowany został finalny raport z przeprowadzonego testu. Na koniec 2014 roku, w oparciu o całość zebranej dokumentacji, został opracowany raport końcowy ChemLog T&T, w którym zawarte zostały rekomendacje dla dalszego rozwoju zintegrowanego europejskiego systemu monitorowania transportu ładunków chemicznych i niebezpiecznych.