Komisja ds. Ekologii

Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej statutem.

Przewodniczącym Komisji jest Pan Witold Posadzy z PCC Rokita S.A.

Wiceprzewodniczącymi są:
Pani Joanna Maj z Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Pani Maria Żelazińska z PKN Orlen S.A.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.:

 1. Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o.
 2. BASF
 3. Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.
 4. Ciech S.A.
 5. Fosfan S.A.
 6. Grupa Azoty S.A.
 7. Grupa Azoty Z.A. Puławy S.A.
 8. Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.
 9. Grupa Azoty ZAK S.A.
 10. Grupa LOTOS S.A.
 11. ICSO „Blachownia”
 12. Instytut Przemysłu Organicznego
 13. Luvena S.A.
 14. Orlen Eko Sp. z o.o.
 15. PCC Rokita S.A.
 16. PKN Orlen S.A.
 17. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.
 18. SILEKOL Sp. z o.o.
 19. Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA
 20. ZCh. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zakres działań Komisji ds. Ekologii:

1) Współpraca z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej na forach opiniodawczych i doradczych organów oraz odpowiednich komisji poprzez odpowiednio umocowanych przedstawicieli komisji lub powołane do tego celu podkomisje problemowe.

2) Przygotowywanie opinii i inicjatyw poprzez opracowania własne lub poprzez wskazanie Prezesowi Zarządu PIPC konieczności zlecenia ekspertyz zewnętrznych, w sprawach związanych z zakresem działania komisji;

3) Organizacja spotkań dyskusyjnych na zasadzie „non profit” zapewniających finansowanie udziału w nich zaproszonych referentów i ekspertów.

4) Opiniowanie nowych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz inicjowanie procesu koniecznych zmian w aktach obowiązujących.

5) Opracowywanie corocznego „Raportu środowiskowego” i wykorzystywanie zawartych w nim informacji do kreowania ekologicznego wizerunku branży chemicznej a w szczególności firm zrzeszonych w PIPC.

6) Współpraca – w indywidualnych przypadkach – z zakładami zrzeszonymi w PIPC w rozwiązaniu istotnych aspektów środowiskowych m.in. poprzez pomoc w organizacji prac eksperckich.

Koordynator Komisji: Klaudia Kleps. email: Klaudia.Kleps@pipc.org.pl