Komisja ds. Energetyki i Klimatu

Komisja ds. Energetyki i Klimatu

Komisja ds. Energetyki i Klimatu powstała we wrześniu 2013 r.Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem. Przewodniczącym Komisji jest Pan Krzysztof Kidawa z firmy PKN ORLEN S.A.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.

1.     Anwil S.A.

2.     Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

3.     BASF Polska

4.     DOW Polska

5.     Grupa Azoty S.A.

6.     Grupa Azoty ZAK S.A.

7.     Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

8.     Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

9.     Grupa Lotos S.A.

10.  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

11.  Instytut Studiów Energetycznych

12.  PCC Rokita S.A.

13.  PKN Orlen S.A.

14.  Qumak S.A.

15.  Synthos S.A.

16.  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp.  z o.o.

W ramach Komisji działają Grupy robocze ds. realizacji działań priorytetowych:

1.     Grupa ds. Rynku Gazu

2.     Grupa ds. Rynku Energii

3.     Grupa ds. Polityki Klimatycznej

Zakres zadań Komisji ds. Energetyki i Klimatu:

1.     Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu:

a.     Polityki klimatycznej Unii Europejskiej

b.     Polityki energetycznej UE i Polski

c.     Wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii

d.     Wsparcia rozwoju kogeneracji

2.     Współpraca z organami administracji państwowej w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej (URE, KOBiZE, UOKiK, ministerstwa, Parlament)

3.     Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej (Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Forum CO2, Izba Energetyki Przemysłowej, Cefic, IFIEC, ICCA i inne)

4.     Promowanie osiągnięć polskiego przemysłu chemicznego w obszarze ochrony klimatu.

Sekretarz Komisji: Renata Auchimik, email: renata.auchimik@pipc.org.pl