Komisja ds. Materiałów Polimerowych

Komisja ds. Materiałów Polimerowych powstała we wrześniu 2013 r. zastępując dotychczas działającą od 2005 r. Komisję ds. Farb i Lakierów.Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.
Przewodniczącym Komisji jest Pan Radosław Majczak z firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
W ramach Komisji ds. Materiałów Polimerowych powołana została Podkomisja ds. Farb i Lakierów, której Przewodniczącym został Pan Józef Kozieł z firmy  PPG Polifarb Cieszyn S.A.W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.

 1. Grupa Azoty S.A.
 2. Fundacja Plastics Europe Polska
 3. PPG Deco Polska Sp. z o.o.
 4. Lanxess Central Eastern Europe
 5. Tikkurila Polska S.A.
 6. PPG Polifarb Cieszyn S.A.
 7. Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
 8. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 9. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 10. Instytut Chemii Przemysłowej
 11. BASF Polska
 12. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 13. BMP bis Sp. z o.o. Sp.k.
 14. Selvita S.A.
 15. Ylia Sp. z o.o.
 16. Dow Polska Sp. z o.o.

Zakres działań Komisji ds. Materiałów Polimerowych:

 1. Przygotowanie analizy i opiniowania projektów nowych przepisów prawnych związanych z działalnością przemysłu tworzyw, farb, chemii budowlanej.
 2. Proponowanie zagadnień oraz wsparcie merytoryczne władz PIPC w sprawach bezpośredniego kontaktu z władzami państwowymi w zakresie istotnych decyzji biznesowych a także reprezentowania interesów zakładów przemysłowych
 3. Poruszanie  problemów legislacyjnych, merytoryczne wspieranie członków w zakresie interpretacji wymogów prawnych i prawodawstwa Unii Europejskiej
 4. Analizowanie problematyki prawnej i wsparcie merytoryczne członków w zakresie bezpieczeństwa produktu, procesowego, gospodarki odpadami.
 5. Praca na rzecz poprawy wizerunku polskiej chemii, a w szczególności materiałów polimerowych, farb i chemii budowlanej.
 6. Inicjowanie działań biznesowych pomiędzy członkami komisji szczególnie w obszarach nauki i rozwoju.
 7. Aktywne działanie na rzecz pozyskanie nowych członków komisji oraz PIPC.

Regulamin Komisji ds. Materiałów Polimerowych

Sekretarz Komisji: Paweł Kwiecień, e-mail: Pawel.Kwiecien@pipc.org.pl