Komisja ds. Podatków

Komisja powstała formalnie w lipcu 2015 roku. Na pierwszym jej posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15.07.2015 roku jej Członkowie powołali na Przewodniczącego Komisji Pana Dariusza Balickiego – Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce Petrochemia Blachownia S.A. Pierwszym działaniem Komisji było zorganizowanie szkolenia dla Członków PIPC z zakresu zmian wprowadzonych nowelizacją do ustawy o podatku akcyzowym, które odbyło się 30.09.2015 roku przy udziale doradcy – Kancelarii Parulski i Wspólnicy. Jednocześnie, ze względu na istotność problematyki zmian w ustawie o podatku akcyzowym i konieczność wprowadzenia nowych aktów wykonawczych uwzględniających dokonane zmiany, Członkowie Komisji podjęli decyzję o zaangażowaniu Członków Komisji w prace z Ministerstwem Finansów w procesie konsultacji społecznych treści nowych aktów wykonawczych do ustawy. O skali tego przedsięwzięcia przesądza ilość konsultowanych rozporządzeń (40). Ostateczne efekty prac Komisji w tym zakresie powinny być znane pod koniec stycznia 2016 po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów projektów konsultowanych aktów prawnych.

sekula

Koordynator Komisji: Marcin Sekuła, e-mail Marcin.Sekula@pipc.org.pl