Komisja ds. Surowców

Komisja ds. Surowców

Komisja ds. Surowców powstała we wrześniu 2013 r. Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.

W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.

1.     Anwil S.A.

2.     Grupa Azoty S.A.

3.     Grupa Azoty ZAK S.A.

4.     Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

5.     Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

6.     Grupa Lotos S.A.

7.     Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

8.     Instytut Studiów Energetycznych

9.     PKN Orlen S.A.

10.  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp.  z o.o.

W ramach Komisji działa Grupa robocze ds. Rynku Gazu, której pracom przewodniczy Pan Jakub Ruszel z PKN Orlen

Zakres zadań Komisji ds. Surowców:

1.   Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu:

– Rynku gazu ziemnego

– Rozwoju eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego

2.   Bezpieczeństwo dostaw surowców.

3.   Promowanie liberalizacji rynku gazu w Polsce.

4.  Polityka fiskalna i celna dot. surowców dla przemysłu chemicznego.

5.  Współpraca z organami administracji państwowej w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej (URE, UOKiK, ministerstwa, Parlament).

6.  Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej (Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Izba Energetyki Przemysłowej, Cefic, IFIEC, ICCA i inne)

Koordynator Komisji: Paweł Kwiecień, email: Pawel.Kwiecien@pipc.org.pl

Stanowiska 

Stanowisko 25.05.15