Komisja ds. Transportu i Dystrybucji

Komisja d/s Transportu i Dystrybucji – informacja o działalności Komisji

Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej Statutem.
Przewodniczącym Komisji jest Pani Ewa Wołynkiewicz z firmy Brenntag Polska Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym – Pan Jacek Miłkowski, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.
Komisja zajmuje się problemami związanymi z transportem, logistyką i dystrybucją produktów chemicznych.
W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele zakładów chemicznych oraz firm zajmujących się transportem i dystrybucją produktów chemicznych.
W skład Komisji wchodzą przedsiębiorstwa oraz instytuty stowarzyszone w Izbie tj.

•    Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern
•    Grupa Azoty S.A.
•    GATX Rail Polska Sp.z o.o.
•    Solvadis Polska Sp.z o.o.
•    AHAG Sp. z o.o. S.K.
•    Autozak Sp. z o.o.
•    PERN „Przyjaźń” S.A.
•    Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
•    STAR POLSKA Transport Międzynarodowy Sp. z o.o.
•    Lanxess Central Europe
•    CIECH S.A.
•    Synthos S.A.
•    LERG S.A.
•    Operator Logistyczny Paliw Płynnych
•    PKN Orlen S.A.
•    Grupa Azoty ZAK S.A.
•    Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.
•    Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
•    Sped Trans Polska Sp. z o.o.
•    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
•    PCC Rokita S.A.
•    Brenntag Polska Sp. z o.o.
•    Tikkurila Polska S.A.
•    ANWIL S.A.

Zakres działań Komisji ds. Transportu i Dystrybucji
1.    Propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w transporcie i dystrybucji chemikaliów.
2.    Ocena uwarunkowań oraz konsekwencji działań związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją sektora transportowego i chemicznego.
3.    Inicjowanie działań związanych ze zmianą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań realizacji zadań transportowych i dystrybucyjnych.
4.    Występowanie do Izby z formalnymi wnioskami o podejmowanie działań w zakresie istotnym dla wykonywania funkcji transportowych i dystrybucyjnych na potrzeby przemysłu chemicznego w Polsce (np. zagadnienia bezpieczeństwa, wolnej konkurencji, uregulowania prawne, itp.)
5.    Współpraca z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi usługodawców na rynku transportowym i dystrybucyjnym.
6.    Opiniowanie aktów prawnych związanych z problematyką transportu i dystrybucji.
7.    Nawiązanie bliższych kontaktów z Systemem SPOT.
8.    Problematyka związana z jakością mycia zbiorników.

W posiedzeniach Komisji uczestniczą zaproszeni goście – eksperci i doradcy wyspecjalizowani w problematyce będącej przedmiotem działań Komisji
Na posiedzenia zapraszani są eksperci, którzy przedstawiają członkom Komisji informacje na temat nowych rozwiązań w transporcie i dystrybucji, komentują przepisy i udzielają wyjaśnień zmian w Ustawie o transporcie drogowym, o przewozach towarów niebezpiecznych.
Z uwagi na rosnące znaczenie transportu intermodalnego gośćmi Komisji byli przedstawiciele PCC Intermodal S.A.
Częstym gościem na spotkaniach Komisji jest Pan Paweł Mularz – niezależny asesor programu SQAS pod auspicjami CEFIC, którego kreatywnym orędownikiem jest PIPC.

skrzypczynska
Koordynator Komisji: Katarzyna Skrzypczyńska. email: katarzyna.skrzypczynska@pipc.org.pl

Regulamin_komisji_ds-transportu_i_dystrybucji