Komisje Problemowe PIPC

Komisje Problemowe działające w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego realizują swoje działania poprzez:

1.     Realizację zadań wynikających z przyjętych zakresów działalności komisji;

2.     Regularne posiedzenia plenarne komisji;

3.     Przygotowywanie stanowisk i opinii w rozpatrywanych sprawach;

4.     Sygnalizowanie potrzeb w zakresie realizacji szkoleń, przygotowywania analiz
i innych działań na potrzeby Członków PIPC;

5.     Udział przewodniczących komisji lub innych członków komisji w spotkaniach
zewnętrznych jako reprezentantów Izby w ramach zakresu tematycznego danej
komisji.