SPICE3

Projekt SPICE3

spice3

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Partnerem ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym, szczególnie w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt o nazwie ‘Sectoral Platform in Chemicals for Energy Efficiency Excellence’ (SPiCE3) finansowany jest przez Unię Europejską w programie Intelligent Energy Europe a koordynowany jest przez CEFIC, skupia 11 krajowych federacji chemicznych, które razem reprezentują około cztery piąte wartości sprzedaży przemysłu chemicznego w Europie. Realizacja europejskiego Projektu SPICE3 , zakłada organizację warsztatów i seminariów mających na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. przedsiębiorstwom z branży chemicznej.