28 listopada w Warszawie odbyło się I Forum Kampanii „Polska Chemia”. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw działających w branży chemicznej oraz świata nauki, a także dziennikarze zainteresowani sytuacją branży.

Na zdjęciu: Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. odbiera tytuł Ambasadora Polskiej Chemii z rąk dr inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC. Fot. PIPC

– Polska chemia potrzebuje takiego działania organów administracji krajowej i unijnej, które będzie umacniało naszą pozycję konkurencyjną. Znaczenie sektora chemicznego jest kluczowe nie tylko dla gospodarki, ale również dla codziennego życia – mówił podczas I Forum Kampanii „Polska Chemia” dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Jako najważniejsze potrzeby branży chemicznej Tomasz Zieliński wymienia budowę takiego otoczenia legislacyjnego, które nie będzie stwarzało dla sektora niepotrzebnych kosztów, a także wskazanie opinii publicznej charakterystyki sektora jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

– Pozycja konkurencyjna polskiego przemysłu chemicznego to sprawa ponad podziałami. Rozwój branży oznacza rozwój całej gospodarki – przyznał podczas Forum Kampanii „Polska Chemia” Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ryszard Czarnecki poinformował, że prowadzi w Brukseli rozmowy nt. planów ograniczenia zawartości kadmu w nawozach sztucznych. – To rozmowy wczesnego reagowania, obecnie toczy się walka o opłacalność produkcji – mówił.

Spotkanie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki oraz przedsiębiorstw chemicznych. W rozmowie o znaczeniu przemysłu chemicznego dla gospodarki oraz produktów chemicznych dla codziennego życia oprócz Ryszarda Czarneckiego wzięli udział: Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen, Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty, a także liczni przedstawiciele administracji publicznej (m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska), przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze chemicznym (m.in. Grupy Azoty, PKN Orlen, EY, CMS Cameron McKenna), świata nauki i mediów.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. – Potrzebujemy, żeby na potrzeby naszej branży patrzeć z perspektywy jej znaczenia dla gospodarki i codziennego życia – mówili uczestnicy Forum.

W ramach Kampanii „Polska Chemia” Polska Izba Przemysłu Chemicznego wyróżnia firmy, instytucje i osoby zasłużone dla budowy i umacniania wizerunku sektora. Podczas I Forum wyróżnienie przyznano PKN Orlen S.A. Wyróżnienie z rąk Tomasz Zielińskiego odebrał Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. – Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to dla nas wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz sektora – mówił Jasiński.

Kandydatów do tytułu Ambasadora Polskiej Chemii wyznacza Zarząd PIPC w porozumieniu z Kapitułą Kampanii w składzie: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii PAN, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN Orlen S.A., Łukasz Zalicki, Partner w EY. Przewodniczącym Kapituły jest dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Partnerzy Strategiczni Kampanii „Polska Chemia”

 • PKN Orlen S.A.
 • Grupa Azoty S.A.

Partner Merytoryczny

 • EY

Patroni Honorowi

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Krajowa Izba Gospodarcza

Patroni Naukowi

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Kliknij, żeby przejść na stronę Kampanii „Polska Chemia”

Posty pokrewne