Apel organizacji branży chemicznej Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie cen energii

 Apel organizacji branży chemicznej Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie cen energii

Organizacje branży chemicznej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska Izba Przemysłu Chemicznego, apelują o konkretne rozwiązania związane z cenami energii.

Przemysł chemiczny w Europie jest jednym z kluczowych elementów budujących gospodarkę. Obecnie wszyscy stoimy w obliczu wyzwań, związanych z kryzysem gospodarczym i energetycznym, wywołanym przez pandemię i wojnę w Ukrainie. Szereg sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską na Rosję zmusza zarówno polską, jak i europejską branżę chemiczną do stawiania czoła nieznanym dotąd wyzwaniom.

Proponowane w apelu rozwiązania to:

  • jak najszybsze ograniczenie cen energii.;
  • wprowadzenie systemu motywacyjnego dla firm (dużych, średnich i małych) do oszczędzania gazu ziemnego;
  • czasowe zawieszenie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) lub ograniczenie ich ceny;
  • zatwierdzenie programu pomocy dla firm;
  • intensyfikacja wsparcia transformacji technologicznej i klimatycznej przemysłu;
  • tymczasowe rozszerzenie możliwości wykorzystania paliw kopalnych.

Apel został przygotowany przez następujące organizacje:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego Republiki Słowackiej, Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej, Węgierskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego, Izba Handlowa i Przemysłu Serbii.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w piśmie poniżej.

Posty pokrewne