Informacje dla przemysłu

Program ChemHR daje możliwość zaangażowania przedsiębiorstwa w rozwój zawodowy studentów z najlepszych polskich uczelni technicznych. ChemHR to m.in. cykl seminariów o tematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sektora chemicznego. Seminaria są prowadzone m.in. przez wytypowanych przedstawicieli spółek branży chemicznej. Głównym celem seminariów jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy w przemyśle chemicznym, a także związanych z nim tzw. funkcji wsparcia, obejmujących m.in. transport i dystrybucję, produkcję, handel chemikaliami, a także zakup podstawowych surowców produkcyjnych, energetykę, BHP i bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę środowiska, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Jeśli są Państwo zainteresowani czynnym udziałem w Programie ChemHR, prosimy o bezpośredni kontakt z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.

Udział w Programie jest bezpłatny. Przedsiębiorstwa uczestniczące w ChemHR otrzymują tytuł Partnera Programu. Wartością dodaną dla Państwa przedsiębiorstwa jest nie tylko zaprezentowanie spółki wśród potencjalnych kandydatów do pracy lub kontrahentów, ale także dostosowanie wiedzy zdobywanej przez uczestników Programu do potrzeb Państwa przedsiębiorstw.

Program ChemHR umożliwia przedstawienie oferty praktyk studenckich i realizacji prac dyplomowych w zakresie zagadnień związanych z Państwa działalnością.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie! -> kliknij, żeby pobrać deklarację uczestnictwa