Informacje dla studentów

Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu.

W ramach Programu ChemHR odbywają się m.in. seminaria o tematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sektora chemicznego. Seminaria są prowadzone przez specjalistów z najważniejszych spółek przemysłu chemicznego. Ich głównym celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy w przemyśle chemicznym, a także związanych z nim tzw. funkcji wsparcia, obejmujących m.in. transport i dystrybucję, produkcję, handel chemikaliami, a także zakup podstawowych surowców produkcyjnych, energetykę, BHP i bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę środowiska, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Udział w seminariach przemysłowych pozwala na poznanie realiów pracy w przedsiębiorstwach sektora chemicznego w Polsce w praktycznym zakresie, a także umożliwia nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Program ChemHR umożliwia przedstawienie oferty praktyk studenckich i realizacji prac dyplomowych w zakresie zagadnień związanych z działalnością zaangażowanych przedsiębiorstw. W ramach Programu przewidywany jest konkurs na najlepsze prace dyplomowe.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu seminariów przemysłowych Programu ChemHR. Certyfikat będzie wydany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Jeśli jesteś zainteresowany Programem ChemHR, sprawdź czy Twoja uczelnia jest partnerem Programu. Jeżeli tak, już teraz możesz zgłosić swój udział w seminariach przemysłowych w dziekanacie uczelni. Jeżeli nie – napisz do nas!

Serdecznie zapraszamy!