Co dla dobra polskiej chemii zrobiłby prezes PIPC, gdyby dysponował nieograniczonymi finansami?; Chemia i Biznes

"Zadaliśmy Tomaszowi Zielińskiemu, prezesowi zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego pytanie następującej treści: proszę sobie wyobrazić, że ma Pan do dyspozycji wystarczające środki finansowe i wystarczającą moc decyzyjną oraz zarządza fikcyjnym koncernem chemicznym o wybranym przez siebie zakresie działania. Jakie trzy inwestycje rozwojowe, przy zachowaniu istniejących realiów biznesowych, mające służyć polskiej chemii zrealizowałby Pan w pierwszej kolejności?"

Tekst dostępny na: Chemia i Biznes

Posty pokrewne