Cykl webinarów Siemens pod Patronatem Projektu Chemia 4.0 PIPC

Efektywni energetycznie i gotowi na 55 - Cykl webinariów dla branży chemicznej

Siemens zaprasza na cykl webinariów dla kadry managerskiej w branży chemicznej, które pomogą w przygotowaniu zakładów przemysłu chemicznego na wyzwania związane z dostosowaniem się do unijnej legislacji, a także pozwolą uzyskać wyższą efektywność i poprawią konkurencyjność poprzez wydajniejsze zarządzanie procesami. Patronat nad cyklem webinarów objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz ze swoim autorskim projektem - Projekt Chemia 4.0.

28 marca, Wyzwania, jakie zrównoważony rozwój stawia przed branżą chemiczną, Dariusz Sokulski, Mateusz Kidoń, Siemens

Zapraszamy do udziału w webinarium „Wyzwania, jakie zrównoważony rozwój stawia przed branżą chemiczną”, które poprowadzą eksperci Siemensa.

Biorąc udział w webinarium dowiesz się:

 • Jakie wyzwania zrównoważonego rozwoju w kontekście emisyjności, legislacji i globalnych zmian niesie ze sobą Fit for 55 dla branży chemicznej?
 • Jak dekarbonizacja wpływa na przemysł? Jakie są obszary najmocniejszej koncentracji procesów dekarbonizacji w chemii?
 • Jakie korzyści przynosi cyfryzacja w przemyśle chemicznym?
 • Czym jest cyfrowy bliźniak i jak pomaga usprawnić procesy oraz wydajność instalacji?

Dekarbonizacja przemysłu, pozwalająca uzyskać właściwy rezultat w postaci długoterminowego zrównoważonego rozwoju, wymaga modernizacji zakładów i wdrożenia odpowiednich praktyk biznesowych. Przemysł chemiczny jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, dlatego konieczna jest jego modernizacja mająca na celu:

 • wzrost efektywności energetycznej
 • usprawnienie procesów
 • wydajniejsze zarządzanie

Efekt w postaci osiągnięcia zakładanych celów klimatycznych możliwy jest do uzyskania dzięki szeroko rozumianej digitalizacji, wykorzystującej dane zakładu oraz wsparciu jakie zapewniają rozwiązania cyfrowego bliźniaka. Wykorzystanie dostępnych informacji pochodzących z urządzeń pomiarowych, modelowanie procesów przemysłowych oraz zastosowanie algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe pozwala uzyskać lepszy wgląd w dane, przebieg procesów i przyczynia się do ich optymalizacji.

Patronat nad cyklem webinarów objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz ze swoim autorskim projektem - Projekt Chemia 4.0.

Więcej informacji oraz rejestracja.

4 kwietnia, Cyfrowa produkcja w branży chemicznej dzięki integracji IT/OT, na przykładzie fabryki Akzo Nobel, Tomasz Cwołek, Askom, Sebastian Lemieszek, Siemens

Zapraszamy do udziału w webinarium „Cyfrowa produkcja w branży chemicznej dzięki integracji IT/OT, na przykładzie fabryki Akzo Nobel”.

Podczas webinarium dowiesz się:

 • Czym jest digitalizacja w przemyśle chemicznym?
 • Jakie korzyści może odnieść firma dzięki wdrożeniu systemu MES (Manufacturing Execution System) SIEMENS Opcenter? - case study
 • Od czego zacząć wdrażanie MES i jak je przeprowadzić? Czy możliwe jest skalowanie MES w obszarze funkcjonalności?

Rynek chemiczny podlega dużej zmienności dostosowując się do zakłóceń zarówno po stronie podaży jak i popytu. Zarządzanie produkcją uwzględniające szereg czynników kosztowych, w tym wysokich cen energii, jak i popytowych, w warunkach dużej zmienności jest zadaniem bardzo trudnym. Wynik finansowy przedsiębiorstwa zależy od podejmowanych błyskawicznie decyzji, dostosowanych do bieżącej sytuacji. Bez wsparcia ze strony takich systemów jak MES, WMS i ERP optymalizacja produkcji byłaby niemożliwa.

Na przykładzie doświadczeń firmy AkzoNobel pokażemy jakie korzyści odnosi zakład wdrażając system MES w pełni zintegrowany z procesem produkcji (PCS) jak i biznesem (ASP i SAP ERP). Zastosowany w tym przypadku zintegrowany system SIEMENS Opcenter MOM (Manufacturing Operations Management) wraz z PCS7 pozwolił uzyskać w pełni automatyczny przepływ zleceń produkcyjnych z SAP, poprzez moduł planowania APS aż do modułu wykonawczego Opcenter Execution Process (MES). W efekcie, dzięki natywnej integracji Opcenter MES z systemem realizacji receptur Simatic Batch na poziomie poszczególnych urządzeń możliwe stało się optymalne sterowanie PCS7. Po wdrożeniu, MES informuje na bieżąco system SAP o zużyciu materiałów i produkcji wysłanej na magazyn a system APS o bieżącej realizacji zleceń umożliwiając dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb. Uzyskano także inne korzyści związane m.in. ze zwiększeniem wydajności linii produkcyjnych i rozlewniczych oraz poprawą jakości dzięki zintegrowanej kontroli jakości w procesie i laboratorium. Szczegółowo o przebiegu wdrożenia i jego efektach opowiemy podczas webinarium.

Patronat nad cyklem webinarów objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz ze swoim autorskim projektem - Projekt Chemia 4.0.

Więcej informacji oraz rejestracja.

12 kwietnia, Cyfrowy bliźniak w przemyśle chemicznym: scenariusze wykorzystania digitalizacji w celu zwiększenia efektywności produkcji, Maciej Gontarski, Siemens

Zapraszamy do udziału w webinarium „Cyfrowy bliźniak w przemyśle chemicznym: scenariusze wykorzystania digitalizacji w celu zwiększenia efektywności produkcji”.

Podczas webinarium dowiesz się:

 • Jak odpowiadać na wyzwania w przemyśle chemicznym w obszarze szkoleń operatorów, redukcji kosztów emisji, dostępności dokumentacji, realizacji prac badawczych oraz wdrażania zmian?
 • Jak systemy gPROMS, COMOS i SIMIT pomagają w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami?
 • Jakie korzyści odnoszą zakłady, które zdecydują się na wdrożenie narzędzi wspierających cyfryzację w przemyśle chemicznym?

Uczestnikom webinarium zaprezentujemy korzyści wynikające z zastosowania narzędzi digitalizacji, takich jak modelowanie procesów w Siemens gPROMS i symulowanie procesów oraz systemów sterowania w Siemens SIMIT. Pokażemy w jaki sposób ułatwia pracę cyfrowy bliźniak dokumentacji dostępny w systemie Siemens COMOS. Uczestnicy dowiedzą się także jak wykorzystanie wspomnianych narzędzi cyfrowych pomaga zwiększyć efektywność w przemyśle chemicznym:

 • Wskażemy w jaki sposób modelowanie procesu w Siemens gPROMS pozwala na dokładne zrozumienie procesów zachodzących w produkcji i ich optymalizację.
 • Opiszemy jak symulowanie procesu i systemu sterowania w Siemens SIMIT ułatwia testowanie zmian, zanim zostaną one wdrożone w rzeczywistej produkcji? Jak narzędzie to przyczynia się do poprawy efektywności i minimalizacji ryzyka awarii? Odpowiemy też na pytanie: czy rozwiązanie to może być wykorzystane do tworzenia systemów szkoleniowych dla operatorów?
 • Zaprezentujemy w jaki sposób cyfrowy bliźniak dokumentacji dostępny na platformie COMOS gwarantuje dostęp do zawsze aktualnej, zorientowanej obiektowo, dokumentacji. Omówimy także wynikające z tego korzyści: skrócenie czasu wdrożenia projektów i zwiększenie wydajności oraz zminimalizowanie czasu reakcji służb utrzymania ruchu.

Zastosowanie narzędzi digitalizacji w przemyśle chemicznym ma na celu poprawę wydajności procesów, polepszenie jakości produktów, redukcję kosztów oraz minimalizację wpływu na środowisko. W trackie webinarium omówmy kroki, jakie należy podjąć, aby wprowadzić te rozwiązania w firmie oraz opowiemy o tym, jakim wyzwaniom należy stawić czoło, aby osiągnąć sukces.

Patronat nad cyklem webinarów objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz ze swoim autorskim projektem - Projekt Chemia 4.0.

Więcej informacji oraz rejestracja.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

mar 28 2023 - kwi 12 2023
Zakończone!

Czas

11:00 - 12:00