I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “POLIMERY W MEDYCYNIE”

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Polimery w Medycynie" Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 roku w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką - do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie  praktyki gospodarczej.
W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego.
Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Naturalne i syntetyczne polimery w medycynie, farmacji i stomatologii
  • Biomateriały i ich zastosowanie
  • Polimerowe wyroby medyczne
  • Nanotechnologia i biotechnologia dla ochrony zdrowia
  • Biozgodność biomateriałów

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Konferencji.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Strona WWW
http://www.ibwch.lodz.pl/pl229,konferencja.html

Data

maj 18 2018
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź 90-570
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź 90-570
Kategoria