II DEBATA KAMPANII POLSKA CHEMIA JUŻ 24 CZERWCA

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach Kampanii "Polska Chemia pt. „Zielona transformacja odbudową gospodarki? Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii”. Wydarzenie w formie online odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godz. 11.00. Zapraszamy do udziału przedstawicieli administracji krajowej oraz europejskiej wraz z przedstawicielami firm członkowskich PIPC.

Chcemy, by to spotkanie było płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnej bieżącej problematyce jak rola i dalszy los unijnej polityki klimatycznej, zwłaszcza w kontekście konieczności odbudowy i stymulowania rozwoju gospodarek w czasach pandemii, w tym polskiej gospodarki i jej wpływu na sektor chemiczny. Tematyka debaty będzie obejmowała jeden z kluczowych elementów polityki unijnej, jakim jest Europejski Zielony Ład. Wiele jego składowych takich jak chociażby Prawo Klimatyczne, plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. czy też plan działań dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym i strategia dotycząca chemikaliów bezpośrednio będą dotyczyć codziennej działalności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego.

Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego to przyszłość polskiej gospodarki. Przemysł chemiczny jest jednym z filarów i zapleczy surowcowych nowoczesnej gospodarki, a jego rozwój zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Polska Chemia od lat podejmuje działania wynikające z troski o środowisko naturalne. Zaangażowanie sektora jest widoczne na wielu przestrzeniach, wśród których są również inwestycje i działania proekologiczne. Natomiast możliwości przyszłego rozwoju przemysłu będą w dużej mierze uzależnione od zakresu i warunków wdrażania planowanych inicjatyw i regulacji unijnych. Dodatkowo, ten wpływ będzie jeszcze większy ze względu na nowe warunki ekonomiczno-gospodarcze i nową rzeczywistość wywołaną pandemią.

Debata jest kolejną z cyklu wydarzeń odbywających się w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest strategicznym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Ze względu na trwającą epidemię oraz konieczność zastosowania zasad bezpieczeństwa, debata planowana jest w formie internetowego webinarium.

Partnerami Strategicznymi Kampanii Polska Chemia są Grupa Azoty oraz PKN Orlen.

AGENDA

Zielona transformacja odbudową gospodarki? Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii.

24 czerwca 2020 roku, godz. 11:00 – 13:00

11.00 – 11.40 - Wystąpienia otwierające

  • „Zielona transformacja a rozwój Polskiej Chemii” – Polska Chemia na tle Europy. Wyzwania regulacyjne, wpływ epidemii na pozycję przemysłu chemicznego" - dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
  • „Rozwój chemii w dobie zielonej transformacji”, Wojciech Kozłowski, p.o. Dyrektor Biura Rozwoju PKN ORLEN S.A. 
  • „Zagadnienia polityki klimatycznej z perspektywy konieczności odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19”, Olga Dzilińska-Pietrzak, Pełnomocnik Zarządu ds. MiFID2, Grupa Azoty S.A.

11.40 – 12.30 - Panel dyskusyjny

  • Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do PE, Wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • Adam Jarubas, Poseł do PE, Przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego
  • Joanna Kopcińska, Poseł do PE, Przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego                             
  • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
  • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (moderator dyskusji)

12.30 – 13.00 - Dyskusja uczestników debaty

13.00 - Zakończenie spotkania

REJESTRACJA

Link do rejestracji: https://iidebata-kpch.konfeo.com/

Drugi link do rejestracji: https://iidebata-kpch-2rejestracja.konfeo.com/

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

cze 24 2020
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00