MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. “GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2020 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA, w ramach EU Green Week 2020.

Konferencja jest organizowana w trybie hybrydowym łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie. Zaplanowano panele dyskusyjne i sesje posterowe. Zapraszamy do przesyłania streszczeń i 2 slajdów w Power Point w języku polskim do dnia 30 września 2020 r.

Jest to już czwarte spotkanie organizowane w ramach międzynarodowego projektu International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych, a dotyczące problematyki gospodarki o obiegu zamkniętym. Środki na jej realizacje pochodzą z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi oraz dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce, jak najdłużej, wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem kanału youtube: https://www.youtube.com/channel/UCP1Hjx92nJGz2AhWZmNoRfg/about
Transmisja rozpocznie się tuż przed rozpoczęciem konferencji.

Rejestracja: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2020/

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

paź 21 - 23 2020
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria