Ograniczenia PFAS w ramach REACH: Nowe wyzwania dla branży chemicznej

Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza wszystkich Członków PIPC do udziału w bezpłatnym webinarze dotyczącym propozycji nowego, uniwersalnego ograniczenia dla PFAS.

Webinar obędzie się w czwartek 27 lipca 2023 r. o godz. 13.00 na platformie Zoom.

W związku z trwającymi pracami nad jednym z najszerszych ograniczeń proponowanych w historii UE w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów, które ma objąć około 10 000 substancji PFAS, zachęcamy Państwa do wysłuchania głosów ekspertów i włączenia się do dyskusji w trakcie nadchodzącego webinaru.

Proponowane ograniczenie bez wątpienia wywrze daleko idące konsekwencje dla sektora chemicznego i wielu powiązanych branż, z uwagi na bardzo szerokie i różnorodne zastosowanie PFAS.

Eksperci z kancelarii Dentons oraz Europejskej Rady Przemysłu Chemicznego - Cefic i jej grup sektorowych: EFCTC (The European FluoroCarbons Technical Committee) oraz FPP4EU (FluoroProducts and PFAS for Europe), omówią zawiłości procesu wprowadzania ograniczeń w ramach REACH, przekażą praktyczne porady w jaki sposób i na jakich etapach najskuteczniej włączyć się w dialog, jakie wyzwania czekają przemysł i jak się do nich przygotować.

Wiele z prezentowanych  zagadnień będzie miało charakter uniwersalny, który pozwoli lepiej zrozumieć proces wprowadzania ograniczeń oraz informacje, jakie znajdują się w raportach z propozycjami ograniczeń min. ocena wpływu regulacji, ocena istniejących zamienników, czy też propozycja i scenariusze proponowanych odstępstw wraz z uzasadnieniami.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości do proponowanej regulacji, prosimy o przesyłanie pytań, wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym. Na pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie webinaru.

Rejestracja: ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i dedykowany dla pracowników Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Listę firm członkowskich sprawdzisz tutaj.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Harmonogram

Agenda webinaru

13.00 - 13.10 | Szymon Domagalski, PIPC
Powitanie i wprowadzenie
• Otwarcie webinaru. • Przedstawienie prelegentów. • Potrzeba wprowadzenia kompleksowego ograniczenia dla PFAS. • Potencjalne implikacje dla różnych branż i sektorów.
13.10 - 13.40 | Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Dentons
Droga do uniwersalnego ograniczenia dla PFAS
• Aktualne środki regulacyjne dotyczące PFAS (REACH, Konwencja Sztokholmska). • Omówienie kluczowych aspektów proponowanej regulacji. • Przykładowe scenariusze ograniczenia PFAS. • Wpływ interesariuszy na proces decyzyjny. Praktyczne rady dotyczące udziału w konsultacjach.
13.40 - 14.10 | Maria Chiara, Cefic
Udział w procesie wprowadzania ograniczeń
• Proces ograniczenia w ramach REACH - wyjaśnienie kolejnych etapów procesu. • Prezentacja raportu przygotowaną przez grupę państw członkowskich UE, zawierającego propozycje uniwersalnego ograniczenia dla PFAS. Przegląd najważniejszych elementów raportu: - główne zastosowania i procesy produkcyjne, - ocena emisji, - analiza wpływu regulacji na rynek UE, - wpływ ograniczenia na poszczególne sektory, - zidentyfikowane alternatywy dla PFAS w konkretnych zastosowaniach, - derogacje – przegląd proponowanych odstępstw. • Działalność CEFIC.
14.10 - 14.40 | Elisa Consoli, EFCTC group - Cefic (F-gases); Patricia Munoz, FPP4EU – Cefic (FluoroProducts and PFAS for Europe)
Wpływ na grupy sektorowe
• Przedstawienie działań i inicjatyw grup sektorowych. • Identyfikacja ryzyk regulacyjnych, sposoby na ich minimalizowanie. • Czy zaproponowane w raporcie odstępstwa spełniają oczekiwania branży? • Czy zaproponowane w raporcie alternatywy są możliwe do wdrożenia?
14.40 - ...
FAQ - Sesja pytań i odpowiedzi
• Najczęściej pojawiające się pytania w kontekście proponowanych ograniczeń. • Odpowiedzi na pytania uczestników webinaru.
- Szymon Domagalski, PIPC
Podsumowanie
• Podsumowanie głównych tematów i wniosków. • Wskazanie dalszych kroków, możliwości dalszych działań PIPC.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizator

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Email
media@pipc.org.pl

Data

lip 27 2023
Zakończone!

Czas

13:00 - 15:30

Lokalizacja

Online
Kategoria