Przyszłość nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego – kierunki rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej – wydarzenie hybrydowe Kancelarii Kochański & Partners

Kochański & Partners zaprasza na wydarzenie poświęcone przyszłości międzynarodowego arbitrażu, wyzwaniom i perspektywom dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej przybliżą jak pokojowo, szybko i skutecznie rozwiązywać spory handlowe, spory dotyczące transakcji transgranicznych i międzynarodowych inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 13 lutego w Warszawie.

Tematy dyskusji:
• Czym jest arbitraż – czy – a jeśli tak – w jaki sposób arbitraż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej różni się od tego na poziomie globalnym
• VIAC jako pomost między Wschodem a Zachodem
• Dlaczego arbitraż jest idealnym rozwiązaniem dla transakcji transgranicznych i inwestycji / elastyczne zasady i praktyczne informacje / wsparcie dla bieżącej działalności
• Legal Project Management – nowe narzędzie do prowadzenia współpracy pomiędzy użytkownikami / kancelariami prawnymi / instytucjami arbitrażowymi
• Rola regulaminu Vienna Investment Rules (rozstrzygania sporów inwestycyjnych) w obliczu kryzysu arbitrażowego na linii inwestor-państwo

Szczegóły i rejestracja: Przyszłość nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego – kierunki rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej - Kochański & Partners (kochanski.pl)

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

Kochański & Partners

Data

lut 13 2024
Zakończone!

Czas

11:00 - 13:00