SEKRETARIAT PROGRAMU „ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA” ZAPRASZA DO DRUGIEGO W TYM ROKU WEBINARIUM Z CYKLU – „SPOTKANIE Z EKSPERTEM”.

Szkolenie odbędzie się 15 września w godzinach 10:00 – 13:00 i będzie prowadzone w odniesieniu do hasła przewodniego: „Pakiet Fit for 55”

Prowadzącymi będą eksperci z Kancelarii DWF Poland tj. Pan Zbigniew Kozłowski i Pan Miłosz Tomasik.

Program szkolenia obejmuje:

a. Wprowadzenie: Pakiet Fit for 55 w szerszym kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (ok. 30 min)

 • Przegląd kluczowych inicjatyw składających się na Europejski Zielony Ład
 • Nowe realia prowadzenia działalności przemysłowej w świetle Europejskiego Zielonego Ładu
 • Zarys nowej polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Aktualne cele na 2030 r.

b. Propozycja reformy EU ETS i inne zmiany w polityce klimatycznej UE (ok. 1 godziny)

 • Zarys mechanizmów ograniczających podaż uprawnień do emisji (EUA)
 • Rozszerzenie EU ETS o transport i budownictwo
 • Polityka klimatyczna w transporcie
 • Propozycje nowych mechanizmów solidarnościowych w zakresie polityki klimatycznej

c. "Cło węglowe", czyli mechanizm CBAM (ok. 30 min)

 • Zakres zastosowania CBAM
 • Zasady działania CBAM, zwłaszcza na styku z EU ETS
 • Kontrowersje i wątpliwości zgłaszane przez przemysł odnośnie do CBAM
 • Europejska wizja "dyplomacji klimatycznej"

d. Polityka energetyczna UE w nowym wydaniu (ok. 40 min)

 • Zmiany w dyrektywie RED
 • Efektywność energetyczna
 • Paliwa alternatywne i nowe zasady opodatkowania energii
 • Rola wodoru w transformacji energetycznej

Na zgłoszenia od Państwa organizatorzy czekają do 10 września br.

Zgłosić się można drogą mailową na adres redakcja@rc.com.pl lub telefonicznie pod numerem 669 692 561.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do każdego ze zgłoszonych uczestników organizatorzy przekażą dane umożliwiające wdzwonienie się audio/video w spotkanie, i tym samym dołączenie do dyskusji/uczestnictwa w webinarium oraz niezbędne materiały, tj. prezentację.

Uczestnicy w trakcie webinarium będą mieli możliwość włączenia się do dyskusji oraz zadawania pytań. 

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

wrz 15 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria