SEMINARIUM: CZYNNIKI ROZWOJU INWESTYCJI KOGENERACYJNYCH

CBE Polska organizuje szóstą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku w Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 w Warszawie.

Seminarium organizowane jest w związku z projektem ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który jest w końcowej fazie przygotowań. Aktualnie oczekuje się poprawek, które powinny odnieść się do wniosków wypracowanych podczas konsultacji społecznych. Według ME ustawa zostanie przyjęta w III lub IV kwartale tego roku.

Seminarium ma charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości inwestowania w kogenerację zasilaną biomasą, gazem, biogazem, odpadami i paliwami węglowymi. Eksperci zaangażowani w Seminarium oszacują i omówią opłacalność budowy lub modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy wyliczające czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu innych regulacji dla sektora energetycznego. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz podmiotów zaangażowanych w spotkanie dostępne są na stronie internetowej projektu:

VI Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"

Do udziału w seminarium zaprasza się przede wszystkim przedstawicieli:

  • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
  • przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
  • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
  • oczyszczalni ścieków
  • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
  • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • firm doradczych i kancelarii prawnych
  • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
  • banków finansujących inwestycje energetyczne
  • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym wydarzenia.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

CBE Polska

Data

sie 30 2018
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria