SPOTKANIE NCBR DLA FIRM – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2019

Polska Izba Przemysłu Chemicznego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz największy w Polsce ośrodek wsparcia innowacji– zaprasza przedsiębiorców z sektora chemicznego do udziału w spotkaniu:

NCBR dla Firm – wsparcie dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019

Pracownicy i eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poprowadzą prezentację nt. aktualnej oferty NCBR
z POIR oraz indywidualne spotkania dla przedsiębiorców z sektora chemicznego.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji głównie w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

Natomiast w ramach indywidualnych spotkań z ekspertami branżowymi i biznesowymi będą mieli Państwo możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego pomysłu oraz uzyskania porad nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, NCBR wprowadziło proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, m.in. znacząco ograniczając formalności i usprawniając proces oceny wniosków. Podczas spotkania zostanie przedstawiona aktualna oferta konkursowa, zasady prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy do rejestracji udziału w spotkaniu https://www.ncbrdlafirm.pl/warszawa-11-marca-2019/

Jeśli są Państwo zainteresowani indywidualnym spotkaniem z ekspertami branżowymi i biznesowymi prosimy
o odpowiednie zgłoszenie w formularzu rejestracyjnym.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

mar 11 2019
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Hotel Marriott , Sala Baltic 1
Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Kategoria