SusChem Stakeholder Event 2023

(Polish version below)

Register now to the SusChem Stakeholder event 2023: “Advanced Materials & Safe and Sustainable-by-Design Framework: Lighthouse matters for the future of European Research and Innovation”, on 21 February 2023, at Le Plaza Hotel, in Brussels.

This is a face-to-face event with the goal to bring together representatives from the chemical industry, academia, research technology organisations (RTOs), Small and medium-sized enterprises (SMEs), and EU institutions to discuss and boost the debate around crucial topics for the chemical sector, such as: 

  • The Transition Pathway for the Chemical Industry
  • The implementation of the Safe and Sustainable-by-Design framework
  • Feedstock needs to achieve climate neutrality
  • A European Strategic Agenda on Advanced Materials

This year’s theme highlights two main areas in which SusChem currently is prominently contributing to, especially linked to its collaboration on the IRISS project “International ecosystem for accelerating the transition to Safe-and-Sustainable-by-Design materials, products and processes”, and on the Advanced Materials 2030 Initiative.

During the event, the National Technology Platforms (NTPs) network will update the SusChem community on their current activities within the IRISS project, and have the opportunity to exchange on other recent initiatives.

The draft agenda is available here 

REGISTER HERE

Thank you.

Looking forward to meeting you soon!   

SusChem Team

* Participation in the event is free of charge.

Wersja polska

Zarejestruj się już teraz na wydarzenie SusChem Stakeholder 2023: "Advanced Materials & Safe and Sustainable-by-Design Framework: Lighthouse matters for the future of European Research and Innovation", które odbędzie się 21 lutego 2023 roku, w Le Plaza Hotel, w Brukseli.

Jest to wydarzenie typu face-to-face, którego celem jest zgromadzenie przedstawicieli przemysłu chemicznego, środowisk akademickich, badawczych organizacji technologicznych (RTO), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz instytucji UE w celu omówienia i pobudzenia debaty wokół kluczowych dla sektora chemicznego tematów, takich jak:

  • Ścieżka Przejściowa dla Przemysłu Chemicznego (Transition Pathway)
  • Wdrożenie ram "Safe and Sustainable-by-Design".
  • Potrzeby surowcowe w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej
  • Europejski program strategiczny w zakresie zaawansowanych materiałów.

Tegoroczny temat podkreśla dwa główne obszary, w które SusChem obecnie wnosi znaczący wkład, szczególnie związany ze współpracą przy projekcie IRISS "Międzynarodowy ekosystem przyspieszający przejście do bezpiecznych i zrównoważonych materiałów, produktów i procesów" oraz przy inicjatywie Advanced Materials 2030.

Podczas wydarzenia, sieć Krajowych Platform Technologicznych (NTPs) poinformuje społeczność SusChem o swoich bieżących działaniach w ramach projektu IRISS, a także będzie miała okazję do wymiany informacji na temat innych najnowszych inicjatyw.

Projekt agendy dostępny jest tutaj.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Dziękujemy.

Do zobaczenia już wkrótce!

SusChem Team

* Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

SusChem

Data

lut 21 2023
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Lokalizacja

Bruksela
Bruksela