Szkolenie “Klasyfikacja substancji niebezpiecznych podstawą kwalifikacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) organizuje szkolenie: „Klasyfikacja substancji niebezpiecznych podstawą kwalifikacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej”. Odbędzie się ono w dniu 14 grudnia 2022 r. w siedzibie CIOP-PIB.

Szkolenie dedykowane jest dla Członków PIPC i jest ono dla nich bezpłatne. Poprowadzi je Pani Agnieszka Gajek z CIOP-PIB.

Tematyka szkolenia: 

  1. Omówienia wymagań Rozporządzenia CLP, w tym szczególnie kwestii klasyfikacji substancji chemicznych, a także zmian w rozporządzeniu i ich wpływu na kwalifikację zakładu.
  2. Przeanalizowanie zależności między klasą zagrożenia i kodami kategorii, a kodami zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia.
  3. Przedstawienie zależności między systemem GHS i klasyfikacją wprowadzoną Rozporządzeniem CLP.
  4. Ćwiczenia zaplanowane w ramach szkolenia będą obejmowały zarówno proste przykłady przypisania rodzaju zagrożenia do klasy i kodu kategorii zagrożenia, układu i systemu klasyfikacji, jak i symulacje zakwalifikowania zakładów posiadających określone substancje chemiczne.

Substancje do symulacji mogą być zgłoszone przez uczestników szkolenia lub w przypadku braku takich substancji, będą to substancje najczęściej występujące w Polsce i substancje stwarzające największe problemy przy kwalifikacji zakładu.

Możecie Państwo wybrać godzinę szkolenia w ramach jednej z 3 poniższych grup. Grupy będą max 10-osobowe, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

8:30 - 10:30 grupa I,

11:00 - 13:00 grupa II,

13:30 - 15:30 grupa III.

Zapisu można dokonać poprzez formularz rejestracyjny: Rejestracja na szkolenie

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej z uwagi na zaplanowane ćwiczenia, a każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie laptopa.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

gru 14 2022
Zakończone!

Czas

08:30 - 15:30

Lokalizacja

CIOP-PIB
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Kategoria