SZKOLENIE “OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego we współpracy z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy, serdecznie zaprasza na szkolenie „Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie”.

Szkolenie odbędzie się 21 maja 2018 r. w godzina 10:30 - 16:00 w Hotelu MDM przy Placu Konstytucji 1 w Warszawie.

Szkolenie ma na celu:

  • uświadomienie roli i znaczenia własności przemysłowej - patentów/wzorów użytkowych/znaków towarowych/wzorów przemysłowych - w przedsiębiorstwie; 
  • zapoznanie uczestników z kategoriami przedmiotów własności intelektualnej, systemami ochrony krajowej i międzynarodowej, aspektami prawnymi i ekonomicznymi procesu skutecznego zabezpieczania dóbr niematerialnych;
  • podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie tworzenia portfolio IP przedsiębiorstwa oraz ich świadomości o roli ochrony własności intelektualnej w pracach B+R przedsiębiorstwa, budowaniu jego pozycji rynkowej i wartości.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • Jak tworzyć portfolio IP przedsiębiorstwa – wskazówki praktyczne.
  • Zgłaszający i twórca oraz ich uprawnienia. Wynalazki powstające w ramach współfinansowanych projektów B+R. Wynalazki pracownicze.
  • Co można opatentować i od czego zacząć?
  • Rozwój produktów na różnych rynkach a ochrona patentowa. Uzyskiwanie ochrony patentowej za granicą.
  • Elementy strategii patentowej – strategia ofensywna i strategia defensywna.

Szkolenie przeprowadzą Pani mgr inż. Anna Rożkowicz oraz Pani dr inż. Anna Gdula z WTS Rzecznicy Patentowi.

Wydarzenie kierowane jest do Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Rejestracja trwa do 13 maja 2018 r.
W przypadku niejasności, prosimy o kontakt z PIPC.
 

REJESTRACJA  

*Jeśli mają Państwo  pytania związane z ochroną własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, uprzejmie proszę o stosowne wypełnienie dedykowanego pola UWAGI przy zgłoszeniu udziału w systemie konfeo. Pytania zostaną przekazane osobom prowadzącym szkolenie.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy

Inni Organizatorzy

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Email
media@pipc.org.pl

Data

maj 21 2018
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Warszawa
Kategoria