WYZWANIA REGULACYJNE W OBSZARZE TECHNIKI STOJĄCE PRZED POLSKĄ CHEMIĄ

Zapraszamy do udziału w trzeciej tegorocznej debacie w ramach Kampanii „Polska Chemia” pt. Wyzwania regulacyjne w obszarze techniki stojące przed Polską Chemią, która odbędzie się 13 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 134. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego.

Spotkanie będzie płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnych dla sektora chemicznego obszarach jakie stanowią kwestie bezpieczeństwa i najnowszych wymogów i rozwiązań technologicznych.

Tematyka spotkania obejmować będzie między innymi:

•          Wyzwania dla przemysłu chemicznego w związku z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

•          Digital twin w chemii

•          Współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego.

Debata jest ostatnią w 2019 roku z cyklu spotkań odbywających się w ramach Kampanii „Polska Chemia” Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest strategicznym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Będziemy zobowiązani za informację o planowanym uczestnictwie do 11 grudnia 2019 roku, do godz. 14.00 na adres: sekretariat@pipc.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o Państwa udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Agenda debaty w ramach Kampanii „Polska Chemia”

Wyzwania regulacyjne w obszarze techniki stojące przed Polską Chemią

13 grudnia 2019, Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa

Godz. 11.00 – 13.00 

11.00 – 11.10 - Otwarcie spotkania: Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
11.10 – 11.25 - Znaczenie obszarów techniki w Polskiej Chemii: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Paweł Zawadzki, Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
11.25 – 11.40 - Kluczowe obszary działań Urzędu Dozoru Technicznego: Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
11.40 – 11.50 - Wyzwania regulacyjne w technice i bezpieczeństwie procesowym z perspektywy Grupy Azoty S.A.: Przedstawiciel Grupy Azoty S.A.
11.50 – 12.00 - Wyzwania regulacyjne w technice i bezpieczeństwie procesowym z perspektywy PKN Orlen S.A.: Przedstawiciel PKN Orlen S.A. 
12.00 – 12.50 - Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania 
13.00 - Podsumowanie i zakończenie debaty: Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia: Grupa Azoty S.A. i PKN Orlen S.A.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizator

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Email
media@pipc.org.pl

Data

gru 13 2019
Zakończone!

Czas

11:00 - 18:00

Lokalizacja

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa
Kategoria