“ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA, ALE CZY – BEZPIECZNA?” – WEBCAST PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA 19.10.2021 R.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza serdecznie na kolejne wydarzenie w ramach Programu Bezpieczna Chemia, które odbędzie się we wtorek 19 października w godz. 10.00-12.00 w formule online na platformie Zoom Webinar. Spotkanie zatytułowane będzie "Zrównoważona chemia, ale czy - bezpieczna?", a z ekspertami i przedstawicielami zaproszonych spółek podejmiemy następujące tematy:

 • zrównoważone chemikalia - wyzwania legislacyjne (Strategia UE na rzecz zrównoważonych chemikaliów, REACH, CLP);
 • ekoprodukty, ekoprojektowanie, bezpieczne procesy produkcyjne;
 • narażenie na stanowisku pracy, BHP;
 • zrównoważony transport, przewóz i magazynowanie substancji niebezpiecznych;

LINK DO BEZPŁATNEJ REJESTRACJI: https://bit.ly/3BkgKsr

AGENDA WYDARZENIA:

10:00 Rozpoczęcie spotkania i wprowadzenie do tematyki

10:00 Prezentacja: Przegląd bieżących wyzwań legislacyjnych związanych z transportem towarów niebezpiecznych​

 • dr inż. Joanna Szczygielska, Zastępca Kierownika Laboratorium Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego;

10:30 Panel Dyskusyjny: Wyzwania branży chemicznej w transporcie towarów niebezpiecznych (problemy legislacyjne, dobre praktyki, przypadki sytuacji niebezpiecznych i rozwiązania)

 • Piotr Kułaga, Kierownik Zespołu ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych, PKN ORLEN S.A.;
 • Michał Motyka, Sales and Marketing Manager, Dräger Polska Sp. z o.o.;
 • Moderator: dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

11:00 Prezentacja: Nanomateriały jako potencjalne czynniki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

 • dr Lidia Zapór, Kierownik Pracowni Toksykologii, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;

11:30 Panel Dyskusyjny: Wyzwania branży chemicznej w zakresie zrównoważonych chemikaliów - wyzwania legislacyjne (Strategia UE na rzecz zrównoważonych chemikaliów, REACH, CLP), ekoprodukty, ekoprojektowanie, bezpieczne procesy produkcyjne, narażenie na stanowisku pracy, BHP

 • Andrzej Grobecki, Kierownik Biura BHP, Grupa Azoty S.A.;
 • Piotr Majdański, Kierownik w Biurze Zarządzania Chemikaliami, ANWIL S.A.;
 • dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
 • Moderator: dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

12:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Partnerzy Strategiczni Programu Bezpieczna Chemia: Dräger Polska, Grupa Azoty, Grupa LOTOS, PKN ORLEN

Partnerzy Główni Programu Bezpieczna Chemia: ANWIL, BASF Polska

Data: 19 października 2021 r. (wtorek) 
Godz.: 10.00 
Miejsce: Zoom Webinar (Online) 
Bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3BkgKsr 
Zapraszamy! 

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

paź 19 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00