Goście specjalni V Seminarium Eksperckiego Programu “Bezpieczna Chemia”. Zapisz się już dziś!

 Goście specjalni V Seminarium Eksperckiego Programu “Bezpieczna Chemia”. Zapisz się już dziś!

Zapisz się już dziś. Zapisy na Seminarium trwają do 14.09.2018 r.###

Zapraszamy serdecznie Członków PIPC oraz Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” na V Seminarium „Bezpieczna Chemia”, które odbędzie się 24 września 2018 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS przy Alejach Jerozolimskich 98 w Warszawie (Budynek myhive NIMBUS – parter). Seminarium rozpoczyna się o godz. 10:00.

Udział w Wydarzeniu dla Członków PIPC oraz Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Agenda V seminarium Bezpieczna Chemia

Goście specjalni:

PŁK DR PIOTR POTEJKO

Płk dr Piotr PotejkoPułkownik podczas seminarium „Bezpieczna Chemia” poprowadzi blok poświęcony najciekawszym zagadnieniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa.

Płk dr Piotr Potejko to doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Zapewnia zarządowi i klientom Deloitte interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Prawnik, były oficer ABW w stopniu pułkownika. Jego wcześniejsza kariera zawodowa związana była przede wszystkich z tworzeniem strategii bezpieczeństwa, ochroną informacji niejawnych, czy szkoleniem funkcjonariuszy służb specjalnych na całym świecie. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, gdzie odpowiadał za ochronę informacji krajowych, jak i zagranicznych UE/NATO w administracji i biznesie, a także Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, sprawując nadzór nad organizacją systemu szkoleń dla cywilnych służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu RP. Jako członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierał działania organów administracji państwowej w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce.

Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W trakcie pracy zawodowej specjalizował się dodatkowo w zarządzaniu jakością w administracji oraz wdrażaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie i zajmuje się praktycznym przygotowaniem specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa w administracji i biznesie, utrzymania porządku publicznego oraz prowadzeniem wykładów o tematyce cyberbezieczeństwa, dezinformacji oraz pozyskiwania informacji.

Ponadto, wśród tematów między innymi:

  • Problemy Oceny Ryzyka Wybuchu wynikających z zapisów Rozporządzenia o tzw. "minimalnych wymaganiach" (Atex Users)
  • ADR 2019 – Rewolucja, czy ewolucja w przepisach dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?
  • Zmiany wartości NDS- głos przemysłu chemicznego w Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Bezpieczeństwo w dobie organizacji 4.0 – przyszłość w BASF jest cyfrowa
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w ANWILU
  • Niezawodność, Innowacyjność, Cyfryzacja, Bezpieczeństwo – Cztery Żywioły współczesnej Automatyki. Doświadczenia Producenta Systemów Detekcji i Bezpieczeństwa Gazowego.

ANDRZEJ WOLFFAndrzej Wolff

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Autor lub współautor ponad 90 opracowań Oceny Ryzyka Wybuchu, przeszło 100 opracowań Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz kilkudziesięciu audytów, opinii i ekspertyz dla wiodących zakładów przemysłowych w Polsce. Prowadzący licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Inicjator idei wdrażania systemów zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

 


Łukasz StańczakŁUKASZ STAŃCZAK

Specjalista BHP z kilkunastoletnim doświadczeniem w przemyśle chemicznym. Absolwent m.in. takich kierunków jak: technologia chemiczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie przedsiębiorstwem, bezpieczeństwo procesowe. Laureat ogólnopolskiego konkursu poprawy warunków pracy. Współtwórca Międzynarodowych Standardów Bezpieczeństwa Grupy ORLEN- SAFETY PLUS. Członek  Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych  Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne