Grupa Azoty S.A. nowym Partnerem Strategicznym Kampanii “Polska Chemia”

 Grupa Azoty S.A. nowym Partnerem Strategicznym Kampanii “Polska Chemia”

###Jedna z najsilniejszych grup kapitałowych polskiego przemysłu, Grupa Azoty S.A. została nowym Partnerem Strategicznym Kampanii „Polska Chemia”, prowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

„Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt promujący sektor chemiczny, będący jednym ze strategicznych obszarów naszej gospodarki. Od niespełna trzech lat sukcesywnie budujemy coraz większą świadomość znaczenia i roli którą Polska Chemia odgrywa w całym ekosystemie naszej narodowej gospodarki i naszego codziennego życia. W najbliższych miesiącach nadal będziemy się koncentrować na prowadzeniu dialogu z wieloma grupami interesariuszy – administracją, liderami opinii, organizacjami trzeciego sektora, konsumentami” – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Kampania „Polska Chemia” została zainagurowana w grudniu 2015 roku. Jest to najważniejsza w Polsce kampania społeczna związana z przemysłem, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

„Bardzo się cieszymy, że kolejna – po PKN ORLEN S.A., który jest Partnerem Strategicznym od początku Kampanii – tak silna i znacząca polska firma została partnerem tak ważniej inicjatywy. Grupę Azoty S.A. możemy śmiało wskazać jako jedno z kluczowych przedsiębiorstw promujących Polską Chemię i będących jej wizytówką. Chcemy, by obraz całej branży był adekwatny do jej faktycznej, tak znaczącej roli dla gospodarki Polski. W najbliższych działaniach będziemy się nadal koncentrować na promocji kluczowych marek polskiego sektora chemicznego i pokazywaniu naszego (przyp. red. sektora chemicznego) zaangażowania w kwestie środowiskowe. „Polska Chemia” jest odpowiedzialna – za gospodarkę, środowisko naturalne, społeczności lokalne. Chcemy coraz szerzej wskazywać tę role i nadal pracować nad zmianą nieprawdziwego wizerunku, który bywa nam przypisywany. W ramach Kampanii planujemy również wydanie kolejnego specjalnego raportu przybliżającego znaczenie, specyfikę, kondycję i kierunki rozwoju polskiego sektora chemicznego. Chcemy żeby to był to swoisty przewodnik po branży.” – opowiada o planach na najbliższe kilkanaście miesięcy dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Grupa Azoty S.A. to ponad 90-letnia historia nie tylko Polskiej Chemii, ale i całej krajowej gospodarki. Grupa Azoty S.A. stoi na czele jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

13 czerwca 2018 r, podczas V Kongresu „Polska Chemia”(13-14 czerwca 2018 r, Wieliczka) Grupie Azoty S.A. został wręczony tegoroczny tytuł Ambasadora Kampanii „Polska Chemia”. Od trzech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

„Kapituła tytułu Ambasadora „Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Grupa Azoty S.A. kładzie na rozwój całego sektora. Godnym wyróżnienia i naśladowania jest jedno z kluczowych przedsięwzięć spółki, którym jest Program Idea4Azoty. Grupa Azoty S.A. pokazuje jak skutecznie łączyć możliwości środowisk akademickich, badawczych i startupowych z ogromnym potencjałem biznesowym” – mówił podczas wręczania tytułu Prezes Zieliński.

Tytuł Ambasadora Kampanii „Polska Chemia” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. „Prowadzimy nasze działania, korzystają z różnych narzędzi komunikacji. Poza debatami eksperckimi, licznymi spotkaniami z przedstawicielami administracji i parlamentu, wydajemy Magazyn Polska Chemia, prowadzimy działania w social mediach promując m.in. cykle tematyczne takie jak #ŁaczyNasChemia czy #ChemiaDookołaNas pokazujące siłę i wszechstronność branży chemicznej – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne