Horyzont 2020 – spotkania informacyjne KPK PB UE

Komisja Europejska finalizuje prace nad Programem Pracy Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Publikacja szczegółów nt. Programu planowana jest na drugą połowę października 2017 r., z terminem składania wniosków w pierwszym kwartale 2018 r.

Zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia)  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej już dziś zaprasza na wydarzenia związane z Programem:

• 12 września 2017 r. w Warszawie: Krajowy Dzień Informacyjny NMBP, miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b, Aula im. Wacława Olszaka.
Dzień informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy Horyzont 2020 na lata 2018-2020.
Informacje i rejestracja: kliknij tutaj

• 13 września 2017 r. w Warszawie: "Otwarte Huby Innowacji – budowanie fundamentów dla przemysłu jutra:, miejsce: IPPT PAN, Sala Rady Naukowej im. I. Maleckiego.
Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (istniejącą bądź nowo tworzoną) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych wspierając swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i działaniach walidacyjnych.
Celem warsztatów jest pokazanie idei hubów jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.
Biorąc pod uwagę profil wydarzenia,  zaproszenie kierujemy głównie do istniejących bądź tworzonych centrów technologicznych, ich potencjalnych klientów oraz instytucji wspierających badania i innowacje.
Informacje i rejestracja: kliknij tutaj

• 16 listopada 2017 r. w Monachium (Niemcy): EUROPEJSKIE SPOTKANIE BROKERSKIE w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla konkursów H2020 NMBP 2018-19.
W dniu 18 lipca 2017 r. została otwarta rejestracja na to wydarzenie, uczestnicy z Polski w chwili obecnej  mają zagwarantowaną pulę miejsc.
Spotkanie brokerskie jest dedykowane przede wszystkim uczestnikom z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Głównym jego celem jest stworzenie okazji do nawiązywania kontaktów i znalezienia właściwych partnerów międzynarodowych do przygotowania wniosku projektowego do konkursów H2020 NMBP 2018-19.
Wydarzenie jest organizowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski wraz z Bawarskim Związkiem Badawczym Bayfor i jego bawarskim biurem  Enterprise Europe Network.
Więcej informacji: kliknij tutaj

We wszystkich wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej gotowi udzielić wyjaśnień dotyczących treści Programu Pracy i organizacji konkursów. W związku z obecnością przedstawicieli KE imprezy wrześniowe będą prowadzone częściowo w języku angielskim.

Projekt NMP-TeAm4

NMP Team4 jest kontynuowaną od lat akcją koordynującą realizowaną przez sieć krajowych punktów kontaktowych związanych z obszarem tematycznym NMBP (Nanonauki, nanotechnologie, materiały, biotechnologie i nowe technologie produkcyjne) w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest aktywnym uczestnikiem tego projektu.

Podstawowym celem Projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez punkty kontaktowe NMP. 
Jednym z działań są narzędzia wsparcia uczestnictwa na poziomie międzynarodowym ułatwiające nawiązanie i rozwijanie partnerstwa. 

W ramach projektu organizowane są webinaria, spotkania brokerskie, obejmujące tematykę wszystkich obszarów NMBP.
Oto lista najbliższych wydarzeń wspieranych przez projekt:

3-4 października Bruksela (Belgia) Industrial Innovation Info Days: kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

17 października Strassburg (Niemcy) (Workshops NMP TeAm4):
(Save the date – kliknij, żeby pobrać dokument)

24-25 października Tallin (Estonia) Manufuture 2017:
kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

i dodatkowe działanie w ramach współpracy GE- UK-PL
16 listopada Monachium (Niemcy) :
kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

Więcej informacji na stronie projektu : http://www.nmpteam.eu/services/calendar/

NMP TeAm oferuje także narzędzie on-line do poszukiwania partnerów. Jest to rozwinięcie narzędzia oferowanego przez niemiecki punkt kontaktowy (Juelich) od kilku lat. 

Cechą wyróżniającą to narzędzie jest weryfikacja zgłoszeń. Wiarygodność każdej zamieszczonej oferty współpracy jest sprawdzana przez właściwy dla danego kraju punkt kontaktowy. Narzędzie to jest dostępne na stronie internetowej: 
http://www.nmp-partnersearch.eu/

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne