I Debata Kampania Polska Chemia – webinarium

 I Debata Kampania Polska Chemia – webinarium

29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się I Debata Polska Chemia w formie online pt. Okrągły Stół Branży Chemicznej: Czego potrzebuje Polska Chemia w obliczu nowych wyzwań?

w związku z ograniczoną możliwością organizacji spotkań stacjonarnych pragniemy Państwa zaprosić na tegoroczną inaugurację Kampanii Polska Chemia w formie online pt. Okrągły Stół Branży Chemicznej: Czego potrzebuje Polska Chemia w obliczu nowych wyzwań?

Pierwsza z cyklu debat będzie spotkaniem przedstawicieli Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dotyczącą obecnej sytuacji branży i największych problemów, z którymi przedsiębiorstwa się mierzą. W trakcie debaty zostaną wypracowane postulaty, które następnie zostaną przekazane administracji i parlamentarzystom w formie listu otwartego.

Wydarzenie to odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00, a rejestracja uczestników potrwa do 27 kwietnia do godz. 12.00 poprzez formularz dostępny na stronie: https://go.mywebinar.com/nsqg-zkvh-fblm-wxbf. Po zakończonej rejestracji zgłoszonym uczestnikom przedstawiony zostanie link do konferencji.

Ramowa agenda spotkania:

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie wraz z prezentacją kluczowych danych – dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC

10.15 – 10.40 Wprowadzenie Tarcza 1.0/2.0, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

10.40 – 10.55 Wystąpienie Przedstawiciela, Grupa Azoty

10.55 – 11.10 Wystąpienie Przedstawiciela, PKN Orlen

11.10 – 11.45 Dyskusja uczestników

11.45 – 12.00 Podsumowanie spotkania – dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC

Kampania Polska Chemia to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii Polska Chemia jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Partnerami Strategicznymi Kampanii Polska Chemia są Grupa Azoty oraz PKN Orlen.

Posty pokrewne