I Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” za nami

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, w odpowiedzi na aktualne wyzwania sektora zorganizowała na przełomie listopada i grudnia 2017 r. dwudniową Konferencję Naukowo-Techniczną: „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Konferencja miała na celu umożliwienie przedstawienia aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Administracyjnym Anwil S.A. we Włocławku, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. i uczestniczyło w nim 75 osób reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i  przemysł.

Zaprezentowanych zostało 30, bardzo zróżnicowanych, wystąpień konferencyjnych  w następujących blokach tematycznych:
– innowacje produktowe, 
– innowacje procesowe, 
– nowe technologie, 
– wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych,
– zarządzanie innowacjami, 
– nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej,
– działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” dała uczestnikom możliwość zaprezentowania realizowanych przez siebie prac naukowo-badawczych, ich innowacyjności, jak również była doskonałym miejscem do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji. 

Ponadto uczestnicy mieli możliwość zgłaszania referatów, które zostaną opublikowane w roku 2018.

Kliknij, żeby pobrać zbiór abstraktów wystąpień konferencyjnych

Kliknij, żeby pobrać prezentację z Konferencji

Partnerem głównym Konferencji był Anwil S.A., a Patronat Honorowy został przyznany przez: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa, Politechnikę Warszawską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Chemii PAN, Zespół Parlamentarny ds. Przemysłu Chemicznego.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: Magazyn „Polska Chemia”, Miesięcznik „Przemysł Chemiczny”, Dwumiesięcznik „Chemia i Biznes”, Express Przemysłowy, Dwumiesięcznik „Chemia Przemysłowa”, Reporter Chemiczny. 

Posty pokrewne