II Konkurs w Programie INNOCHEM: zakończenie oceny formalnej

Informujemy, że zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w II konkursie w ramach Programu.

W wyniku przeprowadzonej oceny, wszystkie 40 wniosków otrzymały pozytywną ocenę. Wnioski te zostaną skierowane do II etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne