INNOCHEM: wyniki II Konkursu po procedurze odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach II Konkursu w Programie INNOCHEM, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dołączyły trzy projekty.

Kliknij, żeby przejść do informacji na stronach NCBR 

Program Sektorowy INNOCHEM jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Inicjatorem i autorem studium wykonalności INNOCHEM-u jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne