INNOCHEM: wyniki oceny merytorycznej w II Konkursie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło proces oceny merytorycznej wniosków złożonych w II Konkursie w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM. 

W ramach procedury konkursowej złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln zł. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości ponad 72 mln zostało rekomendowanych 17 projektów. 

Kliknij, żeby przejść na stronę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dowiedzieć się więcej 

Program Sektorowy INNOCHEM jest prowadzony i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Inicjatorem i autorem studium wykonalności INNOCHEM-u jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 

Posty pokrewne