Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” nowym Członkiem PIPC

 Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” nowym Członkiem PIPC

IKS „Solino” to polska spółka akcyjna w składzie Grupy Orlen z siedzibą w Inowrocławiu, dysponująca dwiema czynnymi kopalniami soli kamiennej w kraju.

Spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” zajmuje się produkcją solanki przemysłowej, konfekcjonowaniem soli spożywczej oraz magazynowaniem ropy i paliw. Firma jest największym producentem solanki w Polsce, wykorzystuje ją m.in. w procesach tłoczenia ropy naftowej i paliw do podziemnych magazynów, które są jedynym tego typu obiektem w Polsce o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Nowoczesne metody obsługi magazynu poprzez zastosowanie daleko idącej informatyki, sterowania komputerowego, a także zabezpieczeń, powodują, że są one dużo bardziej bezpieczne od zbiorników naziemnych.

Więcej informacji: www.solino.pl

Witamy w gronie Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!

Posty pokrewne