Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

 Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Rok 2018 jest ważną datą w historii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W tym roku obchodzimy 30-lecie swego istnienia.

Gdy trzy dekady temu powstawała Izba, jej głównym celem było przeprowadzenie polskiego sektora chemicznego przez trudny proces dogłębnej transformacji. Z niewielkiej organizacji, która na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wspierała branżę w przejściu przez transformację ustrojową, w ciągu trzydziestu lat przeobraziliśmy się w największego przedstawiciela polskiego  sektora chemicznego na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Początkowo Izba skupiała niewiele ponad dwadzieścia podmiotów. Dziś jesteśmy dumni, że w roku 2018 możemy mówić głosem niemalże 140 najważniejszych firm związanych z przemysłem chemicznym i jako jedyna polska organizacja mamy prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Chemia stanowi trzon polskiej gospodarki i jest jednym z kluczowych elementów tworzących nowoczesne, stale rozwijające się państwo. Trzydzieści lat doświadczeń i ścisłej współpracy z ekspertami, środowiskiem akademickim, licznymi przedsiębiorstwami (także z innych państw) i administracją europejską jest trwałym fundamentem pozwalającym na efektywne kontynuowanie działań przez kolejne dziesięciolecia.

Z radością zapraszamy do uczestnictwa w Gali inaugurującej obchody jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Uroczystość odbędzie się 8 marca w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie, a jej uczestnikami będą między innymi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentacji środowisk naukowych, parlamentarzyści oraz przedsiębiorcy.

Posty pokrewne