K. Drozd, “Na bazie azotanu amonu”, Wiadomości Rolnicze Polska, 17 marca 2017 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera stanowisko  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dotyczące wprowadzenia  5-letniego okresu przejściowego dla towarów na bazie azotanu amonu, które w wyniku decyzji Podkomitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (TDG) działającego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nie będą objęte od 1 lipca 2017 r. wyłączeniem z klasy 5.1 – Materiały utleniające.

Kliknij, żeby przeczytać cały artykuł

Posty pokrewne