AMBASADOR KAMPANII "POLSKA CHEMIA"

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i pro-środowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

GRUPA LOTOS S.A. AMBASADOREM POLSKIEJ CHEMII 2020

16 września, w trakcie VII Kongresu Polska Chemia poznaliśmy tegorocznego Ambasadora Polskiej Chemii. Tytuł, przyznawany w ramach Kampanii „Polska Chemia”, otrzymała Grupa LOTOS S.A. Ambasador Polskiej Chemii  od 5 lat przyznawany jest przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kapituła Kampanii w 2020 r. przyznała tytuł jednogłośnie Grupie LOTOS S.A. za jej wkład w rozwój polskiego sektora chemicznego.

Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i pro-środowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

SYNTHOS S.A. AMBASADOREM POLSKIEJ CHEMII 2019

W trakcie VI Kongresu Polska Chemia w Płocku został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Synthos S.A.. Od czterech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. wkłada w budowanie innowacyjnej organizacji, dostosowując się do panujących trendów, o istotnej pozycji na rynku światowym. Synthos S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw termoizolacyjnych, surowców do chemii budowlanej oraz środków ochrony roślin. Synthos S.A. zapewnia sobie długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i pro-środowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

GRUPA AZOTY S.A. AMBASADOREM KAMPANII POLSKA CHEMIA 2018

Tytuł jest przyznawany od trzech lat przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora. W tym roku ten zaszczyt spotkał Grupę Azoty S.A., której tytuł został wręczony 13 czerwca 2018 r., podczas V Kongresu “Polska Chemia” w Wieliczce.

„Kapituła tytułu Ambasadora „Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Grupa Azoty S.A. kładzie na rozwój całego sektora. Godnym wyróżnienia i naśladowania jest jedno
z kluczowych przedsięwzięć spółki, którym jest Program Idea4Azoty. Grupa Azoty S.A. pokazuje jak skutecznie łączyć możliwości środowisk akademickich, badawczych
i startupowych z ogromnym potencjałem biznesowym” – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł Ambasadora Kampanii „Polska Chemia” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania
jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora, oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Grupa Azoty S.A. to ponad 90-letnia historia nie tylko Polskiej Chemii, ale i całej gospodarki Polski. Grupa Azoty S.A. stoi na czele jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Dotychczasowymi Ambasadorami Kampanii „Polska Chemia” byli: Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej “Flogiston”, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., oraz PCC Rokita S.A.

PCC ROKITA Z TYTUŁEM AMBASADORA POLSKIEJ CHEMII 2017

6 listopada br., podczas II Forum Kampanii „Polska Chemia”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego wręczyła PCC Rokita S.A. specjalne wyróżnienie: tytuł Ambasadora Polskiej Chemii. 

Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to wyróżnienie dla przedsiębiorstw, organizacji i ich przedstawicieli za skuteczną promocję pozytywnego, odpowiadającego znaczeniu sektora dla gospodarki i społeczeństwa wizerunku branży. Tytuł jest przyznawany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Kapitułą Kampanii „Polska Chemia”.

– Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii traktuję jako wyróżnienie dla całego zespołu PCC Rokita S.A.  – powiedział Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Do tej pory PIPC wręczyła tytuł trzykrotnie: w 2015 r. (tytuł otrzymało Chemiczne Koło Naukowe z Politechniki Warszawskiej – FLOGISTON) , w 2016 r. (tytuł powędrował do PKN Orlen S.A.) i w 2017 r. (tytuł dla PCC Rokita S.A.).

– Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest budowa i umocnienie pozytywnego wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest inicjatorem i wyłącznym organizatorem Kampanii „Polska Chemia” oraz instytucją przyznającą tytuł Ambasadora Polskiej Chemii.

Partnerem Strategicznym Kampanii „Polska Chemia” jest PKN Orlen S.A.

Kampania „Polska Chemia” została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Patronami Naukowymi Kampanii są: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk.

PKN ORLEN S.A. AMBASADOREM POLSKIEJ CHEMII 2016

W ramach Kampanii „Polska Chemia” Polska Izba Przemysłu Chemicznego wyróżnia firmy, instytucje i  osoby zasłużone dla budowy i umacniania wizerunku sektora. Podczas I Forum wyróżnienie przyznano PKN Orlen S.A. Wyróżnienie z rąk Tomasz Zielińskiego odebrał Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. – Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to dla nas wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz sektora – mówił Jasiński.

Kandydatów do  tytułu Ambasadora Polskiej Chemii wyznacza Zarząd PIPC w  porozumieniu z  Kapitułą Kampanii w składzie: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii PAN, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN Orlen S.A., dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Łukasz Zalicki, Partner w EY. Przewodniczącym Kapituły jest dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

CHEMICZNE KOŁO NAUKOWE “FLOGISTON” AMBASADOREM POLSKIEJ CHEMII 2015

7 grudnia 2015 r., podczas uroczystej gali inaugurującej Kampanię „Polska Chemia”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego uhonorowała Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” tytułem Ambasadora „Polskiej Chemii”

Ten prestiżowy tytuł jest największą nagrodą w  historii Koła, znacząco podnoszącą rangę oraz autorytet zarówno Koła, jego członków jak i przedsięwzięć przez nie realizowanych. Współpraca z  tak dużą i  szanowaną organizacją, jaką jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, pozytywnie wpłynie na przyszłą działalność „Flogistonu” oraz rozwój osobisty członków Koła, który jest jego najważniejszym celem. Studenci uzyskają lepszy dostęp do  polskiego przemysłu chemicznego oraz możliwość nawiązania kontaktów z firmami. Takie działanie pozwoli na poprawienie oraz rozwinięcie relacji pomiędzy nauką a  przemysłem, wzajemne zrozumienie potrzeb oraz korzyści płynących ze wspólnej pracy. Wsparcie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ułatwi członkom „Flogistonu” pozyskiwanie partnerów przy wykonywaniu projektów Koła, co będzie sprzyjać rozwojowi przedsięwzięć i pozwoli na ich doskonalenie poprzez realizację nowych pomysłów.

PARTNERZY