GODŁO „POLSKA CHEMIA”

Godło POLSKA CHEMIA, ma być elementem wspierającym realizację celów i założeń Kampanii oraz narzędziem umacniającym markę polskiego sektora chemicznego na forum krajowym i międzynarodowym. Godło POLSKA CHEMIA ma być znakiem jakości sektora. Z Godła POLSKA CHEMIA będą mogli korzystać Członkowie Izby oraz wyróżnione instytucje na zasadzie dobrowolności.

Prawa autorskie do Kampanii „Polska Chemia” i znaku graficznego – Godła POLSKA CHEMIA należą do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

PARTNERZY