POZNAJ PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r., a w 2001 r. połączyła się ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce.

Zgodnie ze Statutem zakres działania PIPC obejmuje obszary realizowane przez obie organizacje i stanowi ich kontynuację. Cele i przedmiot działalności:

Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.
Izba w gronie członków skupia m.in.:

  • Największych producentów chemikaliów
  • Przedsiębiorstwa rafineryjne i petrochemiczne
  • Przedsiębiorstwa transportowe
  • Przedsiębiorstwa dystrybucyjne
  • Przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
  • Biura projektowe
  • Przedsiębiorstwa konsultingowe
  • Przedsiębiorstwa technologiczne
  • Instytuty naukowe i badawcze
  • Kancelarie prawne

PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

PARTNERZY