„Kluczowy sektor polskiej gospodarki. W Warszawie rozmowy o roli chemii w polskich planach rozwojowych”, Polska Agencja Prasowa, 28 listopada 2016 r.

„Dzisiaj bez produktów przemysłu chemicznego nie moglibyśmy normalnie funkcjonować, ponieważ są one obecne we wszystkim, co nas otacza: budynkach, drogach, samochodach, elektronice, lekach” – mówił podczas I Forum Kampanii „Polska Chemia” dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Spotkanie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki oraz przedsiębiorstw chemicznych.

Cały artykuł

Posty pokrewne