Konferencja w MPiT ,,Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji 2019/1009″

 Konferencja w MPiT ,,Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji 2019/1009″

23 października 2019 w godzinach 9:00-16:30 konferencja pt.: ,,Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji 2019/1009", która odbędzie się  w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie (Plac Trzech Krzyży 3/5, „Sala Pod Kopułą”).

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem wydarzenia jest przybliżenie nowych unijnych przepisów nawozowych w tym m.in. w zakresie obowiązków producentów, dystrybutorów i importerów, wymogów dotyczących etykietowania nawozów, kategorii funkcji produktów i materiałów składowych produktów nawożących w nowym rozporządzeniu 2019/1009 oraz procedur oceny zgodności. W programie wydarzenia uwzględniona zostanie ponadto tematyka nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, biodegradowalnych polimerów w branży nawozowej oraz rolniczego wykorzystania odpadów.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji państwowej, stowarzyszeń branżowych z kraju i zagranicy, producentów nawozów mineralnych i organicznych, importerów i dystrybutorów, podmiotów certyfikujących nawozy i jednostek oceniających zgodność nawozów z regulacjami prawnymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji pod adresem: elzbieta.balcerowska@mpit.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań osobą do kontaktu jest Pani Elżbieta Balcerowska tel.: 22 26 29 538

 

Posty pokrewne