Komisja Środowiska

Tematyka prac Komisji:

Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka wodna, polityka energetyczno-klimatyczna, dokumenty referencyjne BREF, oddziaływanie na środowisko, materiały polimerowe, zrównoważony rozwój.

Obszary działania Komisji:

 • Stałe monitorowanie zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, polityki energetyczno-klimatycznej i dokumentów referencyjnych BREF.
 • Kontynuacja oraz zwiększenie współpracy z administracją państwową, w tym ministerstwami, parlamentem oraz urzędami centralnymi, a także unijnymi organami państwowymi w zakresie regulacji środowiskowych istotnych dla branży.
 • Aktywna współpraca z Członkami PIPC w zakresie wypracowywania możliwie najlepszych rozwiązań legislacyjnych i przygotowywania stanowisk branży oraz inicjowanie procesu zmian w projektowanych oraz obowiązujących przepisach.
 • Podejmowanie działań oraz inicjatyw przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji i grup roboczych.


Członkiem Komisji Środowiska mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.

Koordynator Komisji

Klaudia Kleps

Email: klaudia.kleps@pipc.org.pl
Tel. 792 558 010

Forum ds. Energii i Klimatu w ramach Komisji Środowiska

Zakres tematyczny Forum – kluczowe tematy:

 • Plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r.
 • Europejskie Prawo Klimatyczne.
 • EU ETS.
 • Carbon Border Adjustment Mechanism.
 • Rewizja Dyrektywy IED.
 • Rewizja Dyrektywy o opodatkowaniu energii.
 • Taksonomia.

Obszar prac:

 • Analiza, wypracowywanie stanowisk oraz rzecznictwo dot. elementów energetyczno-klimatycznych Europejskiego  Zielonego Ładu. Monitorowanie prac KE i PE w tym zakresie.
 • Opiniowanie projektów legislacyjnych prawodawstwa krajowego związanego z polityką energetyczno-klimatyczną.
 • Podejmowanie inicjatyw zmian prawodawstwa krajowego związanego z polityką energetyczno-klimatyczną.

Koordynator Forum ds. Energii i Klimatu: 

Katarzyna Polarczyk

Email: katarzyna.polarczyk@pipc.org.pl

Tel: 791 260 010