ORLEN Południe S.A. z tytułem Ambasadora Polskiej Chemii 2024 r.

 ORLEN Południe S.A. z tytułem Ambasadora Polskiej Chemii 2024 r.

Podczas XI Kongresu Polska Chemia, którego tegoroczna edycja odbyła się 6-7 czerwca w Warszawie, ORLEN Południe S.A. otrzymał tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”. Tytuł jest przyznawany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Kampanii „Polska Chemia”.

Wyróżnienie „Ambasador Polskiej Chemii” jest przyznawane co roku w celu uhonorowania firm, osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania i rozwoju polskiej chemii oraz budują wartość branży poprzez realizowane inwestycje. Uroczyste ogłoszenie zwycięzcy odbywa się podczas Kongresu Polska Chemia. Tak było również w tym roku. Drugiego dnia XI Kongresu Polska Chemia dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, wręczył nagrodę Grzegorzowi Semerjakowi, Dyrektorowi ds. Technologii i Rozwoju, ORLEN Południe.

– Rozwijamy się w obszarze „zielonych” trendów. Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to dla ORLEN Południe jak zielona koszulka Tour de France, która przyznawana jest najlepszemu sprinterowi wyścigu. Właśnie tym jesteśmy jako spółka – sprinterem w obszarze „zielonej” chemii. Mam nadzieję, że utrzymamy to szybkie tempo – powiedział Grzegorz Semerjak, odbierając wyróżnienie.

ORLEN Południe to polski pionier i lider w obszarze biopaliw i biokomponentów. Jest także cenionym producentem parafin oraz rozpuszczalników. Uzupełnieniem oferty spółki są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów. W ostatnich latach ORLEN Południe konsekwentnie rozwija swoje zakłady produkcyjne, przekształcając je w nowoczesne biorafinerie.

W roku 2021 spółka uruchomiła pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji „zielonego” glikolu propylenowego. Zaprojektowana instalacja w formule „ECO” wykazuje znaczne ograniczenie ogólnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) na jednostkę produkcji glikolu propylenowego w stosunku do konwencjonalnych technologii – ograniczenie emisji o 60-80%. Spółka rozwija także nową gałąź paliw przyszłości – najwyższej czystości wodór 5.0 dla autobusów, samochodów osobowych oraz innych pojazdów. Dodatkowo w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu realizowany jest program wdrożenia produkcji paliw zaawansowanych, jakim jest m.in. bioetanol II generacji.

ORLEN Południe jest Partnerem projektów realizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, a przedstawiciele firmy aktywnie uczestniczą w pracach Izby.

Posty pokrewne