PIPC Partnerem II edycji Programu „Razem dla Planety”

 PIPC Partnerem II edycji Programu „Razem dla Planety”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) ogłasza partnerstwo z BASF Polska w ramach drugiej edycji Programu „Razem dla Planety”. To prestiżowa inicjatywa, która ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk w sektorze chemicznym, a jej rozszerzenie o partnerstwo z PIPC podkreśla zaangażowanie w promowanie innowacji prośrodowiskowych w polskim przemyśle chemicznym.

Program “Razem dla Planety” to unikalna platforma dla firm z branży chemicznej umożliwiająca dzielenie się innowacjami oraz dobrymi praktykami w obszarze dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz prośrodowiskowych inicjatyw. W tej edycji Polska Izba Przemysłu Chemicznego dołącza do grona partnerów, co z pewnością wzbogaci program o szerokie kompetencje i doświadczenie, zdobyte przez lata działalności na rzecz przemysłu.

Przemysł chemiczny jest odpowiedzialny środowiskowo. Nie na papierze, tylko w praktyce. Ta odpowiedzialność w przypadku BASF Polska przejawia się dwojako – są to zarówno działania prowadzące do zmniejszenia własnego oddziaływania na środowisko, jak również przemyślana promocja zrównoważoności i odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego wśród innych firm – podkreśla znaczenie tej współpracy, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezes Zarządu PIPC po raz kolejny został zaproszony do grona Kapituły Programu „Razem dla planety”. Kapituła ta zrzesza wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, a w jej skład wchodzą: Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, Profesor Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Maria Andrzejewska – Dyrektor generalna w UNEP GRID Warszawa, Agnieszka Ozubko – Dyrektor Działu Rzecznictwa w AHK Polska, Grzegorz Semerjak – Dyrektor ds. technologii i rozwoju w ORLEN Południe, Małgorzata Greszta – Partnerka zarządzająca w CSR Consulting, Katarzyna Byczkowska – Dyrektor zarządzająca w BASF Polska oraz Agnieszka Łyczak-Szymczyk – Menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w BASF Polska. Partnerami programu, obok Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, są również Kantar Polska i Chocolissimo, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, ale to nasi klienci, działający na końcu łańcucha produkcji, mają jeszcze większy wpływ na środowisko. Dlatego rok temu stworzyliśmy program “Razem dla Planety”, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu i dzielenia się swoimi osiągnięciami z szerszym gronem. Udział w programie to nie tylko szansa na pochwalenie się dobrymi praktykami. To także okazja do czerpania inspiracji od innych firm, którym, tak jak nam, zależy na innowacjach dla zrównoważonego rozwoju – powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca w BASF Polska.

Kategorie II Edycji

Doświadczenie z minionego roku pokazało, że każda z zaproponowanych kategorii znalazła swoich zwolenników. Dlatego w tym roku pozostają one bez zmian. Każda firma, która zgłosi swój udział w inicjatywie, niezależnie od swojej wielkości czy profilu produkcji, znajdzie coś dla siebie spośród czterech kategorii:

  • Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP
  • Mistrz Obiegu Zamkniętego
  • Innowator Roku
  • Promotor Net-Zero

Pierwsza edycja programu udowodniła, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne w branży chemicznej, nie tylko ze względu na możliwość pokazania swoich działań przez firmy – uczestników. To także moment na wzajemne inspiracje i pomysły na kolejne kroki, które odpowiadają na potrzeby zaangażowanych przedsiębiorstw. Pierwszym działaniem, którego pomysł narodził się w czasie zeszłorocznych spotkań z uczestnikami „Razem dla Planety”, był webinar poświęcony liczeniu śladu węglowego produktu w branży chemicznej. Bardzo wysoka frekwencja na tym spotkaniu pokazała, że takie aktywności są potrzebne i w planach mamy ich kontynuację – powiedziała Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w BASF Polska.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane od 20 maja 2024 r. na stronie: www.razemdlaplanety.eu.

Zwieńczeniem II edycji programu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się 20 listopada 2024 r. Będzie to wyjątkowa okazją do podsumowania osiągnięć uczestników i spotkania liderów branży, którzy żywo angażują się w działania na rzecz ochrony klimatu.

Więcej informacji o działalności BASF Polska oraz o szczegółach programu można znaleźć na stronie www.basf.pl oraz www.razemdlaplanety.eu.

Posty pokrewne