PIPC w Partnerstwie “Razem dla Środowiska”

 PIPC w Partnerstwie “Razem dla Środowiska”

PIPC przystąpiła do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska".

O Partnerstwie

Inicjatywa Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska" została podjęta przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) podczas konferencji „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” w Warszawie w dniu 15 września 2016 roku.

Celem partnerstwa jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo ma służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiązaniu szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs. Działania Partnerstwa ukierunkowane są na edukację i budowanie świadomości. Partnerstwo inicjuje i realizuje projekty na rzecz realizacji SDGs związanych ze środowiskiem.

Partnerstwo zrzesza:
– firmy, zrzeszenia firm i izby gospodarcze,
– instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe,
– jednostki administracji publicznej, centralne i samorządowe,
– organizacje pozarządowe oraz inicjatywy nieformalne,
– osoby indywidualne.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej 

Fot. Pixabay.com 

Posty pokrewne