Podsumowanie działań Programu „Odpowiedzialność i Troska w 2017 r.

W minionym roku Program „Odpowiedzialność i Troska” realizowały 22 podmioty – należące do grona największych firm z branży chemicznej. Objął on 4 autorskie projekty: akcję „Drzewko za butelkę”, konkurs fotograficzny „Złap zająca” i „Złap zająca – Junior”, spotkania realizatorów „Dbam o środowisko” oraz kwartalny konkurs wiedzy o Programie „Odpowiedzialność i Troska”. 30 stycznia podsumowano realizację działań Programu w 2017 r. oraz zaplanowano działania i inicjatywy na 2018 r.

Ponad 1400 drzewek

W ramach ubiegłorocznej edycji Programu zebrano: 1 908 759 butelek, 12 ton odpadów, 4 tony elektrosprzętu oraz ok. 1 tony makulatury. Dzięki temu zostało posadzonych ponad 1 400 drzewek. Z kolei do konkursu fotograficznego „Złap zająca” i „Złap zająca – Junior” zostało zakwalifikowanych przeszło 230 zdjęć, na które oddano niemal 4 000 ważnych głosów. Ponad 1 200 zgłoszeń wpłynęło natomiast do kwartalnego konkursu wiedzy o Programie „Odpowiedzialność i Troska”.

Polska liderem Programu

Program „Odpowiedzialność i Troska” to dobrowolna, międzynarodowa inicjatywa przemysłu chemicznego, której cel stanowią działania na rzecz ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, jak również otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć. Krajowy Program, działający pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, realizuje największą liczbę projektów spośród państw członkowskich w Europie.

Posty pokrewne