Podsumowanie I Konferencji “Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

 Podsumowanie I Konferencji “Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

Za nami konferencja inaugurująca nowy autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0. Funkcje wsparcia w przemyśle chemicznym.”, która miała miejsce 7 – 8 listopada we Wrocławiu. Praktycy i specjaliści z zakresu logistyki, sprzedaży, modernizacji, projektów i wielu innych funkcji wspierających podstawową działalność produkcyjną, przedstawiciele administracji publicznej, dziennikarze przez dwa dni dyskutowali nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami w Przemyśle 4.0 – Chemii 4.0, które są szansą na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej całego sektora chemicznego w Polsce.

Przemysł 4.0 - Chemia 4.0 - Tomasz Zieliński

„To nasza codzienność, a nie odległa przyszłość. Rozwiązania 4.0 są szansą dla sektora chemicznego i chcemy o tym z Państwem rozmawiać” powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podczas uroczystego otwarcia I Konferencji w ramach autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”.

Wydarzenie była podzielone na kilka obszarów tematycznych, wśród których znalazły się m.in.: nowe technologie, automatyzacja, systemy IT/ITC, cyberbezpieczeństwo, logistyka, kadry dla chemii, realizacja inwestycji. Konferencję rozpoczęła sesja panelowa: Chemia 4.0 – wyzwania i szanse globalnego trendu, w której udział wzięli Katarzyna Nosalska, Zespół ds. Platformy Przemysłu Przyszłości Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Grzegorz Czul, Prezes Zarządu FLUOR S.A.; Ewelina Staszewska, Kierownik Rozwoju Biznesu DACHSER Chem-Logistics; Dariusz Jachowicz, Prezes Zarządu Grupa Technologiczna ASE oraz dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC. Głównym mianownikiem wszystkich wypowiedzi było ogromne znaczenie jakie w rozwoju i implementacji rozwiązań 4.0 ma edukacja. Wśród licznych głosów mogliśmy Debata - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0usłyszeć, że „edukacja powinna uczyć przede wszystkim myślenia. Nasz cykl życia zawodowego zmienia się tak szybko że uczenie poszczególnych programów wydaje się być przestarzałe” – mówił Prezes Jachowicz z Grupy Technologicznej ASE. W podobnym tonie wypowiadał się Prezes Zieliński uznając, że największym wyzwaniem jest system edukacji, który nie jest gotowy na rozwiązania 4.0. „Sytuacja jest wręcz dramatyczna” – stwierdził. Katarzyna Nosalska z MPiTu broniła sytuacji. „Zmiany w systemach edukacji są, ale następują bardzo powoli. Kluczowe kompetencje to kompetencje miękkie, które najtrudniej się kształtuje.” – podsumowała dyskusję. Podkreślano, że rozwiązania 4.0 nie oznaczają zastąpienia ludzi robotami, wręcz odwrotnie, wymagają zatrudniania odpowiednio Grzegorz Czul - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0wyedukowanej kadry pracowników.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wysłuchania 20 prezentacji dotyczących kluczowych obszarów funkcji wsparcia przemysłu chemicznego. Wśród wystąpień bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. praktyczne zastosowania rozwiązań 4.0 w poszczególnych przedsiębiorstwach i prawne aspekty działalności.

W strefie partnerskiej, stworzonej dla firm członkowskich PIPC, prezentowano m.in. praktyczne zastosowania wirtualnej rzeczywistości i rozwiązań opartych o sprzęt termowizyjny.

Nowy, autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.

Ewelina Staszewska - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0Cały projekt jako pierwszy w Polsce tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Będzie okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwi ich współdziałanie.

Podczas dwóch dni prezentacji licznych specjalistów, niezliczonych rozmów i spotkań I Konferencja inaugurująca nowy program PIPC utwierdziła w przekonaniu, że Chemia 4.0 to wsparcie w optymalizacji i usprawnieni funkcjonowania przedsiębiorców. To także analizy baz danych,  wspomaganie procesów decyzyjnych i generowanie oszczędności.

Partnerami I Konferencji w ramach programu „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” byli: ASE, BASF, DACHSER, Drager, Fundacja Digital Poland oraz FLUOR.

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska - Przemysł 4.0 Chemia 4.0  Drager - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0

 

 

 

 

 

 

 

Przemysł 4.0 - Chemia 4.0  

 

Strefa Partnerska - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni Honorowi - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni Medialni - Przemysł 4.0 - Chemia 4.0

Posty pokrewne